Čosi sa predsa hýbe

14.jan 2014

Čosi sa predsa hýbe

03vladanbozJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: VLADAN BOŽOVIĆ, VEDÚCI ODDELENIA PRE ANKETOVÝ PRIESKUM REPUBLIKOVÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚSTAVUJ

– V akých časových lehotách sledujete pohyby, týkajúce sa nezamestnanosti?

– Vlani tie obdobia boli nepravidelné a dlhšie než budú v tomto roku. V apríli 2013 percento nezamestnanosti bolo 24,7, v júni 21,6, aby v októbri kleslo na 20,13 percenta. Presnejšie alebo precíznejšie informácie budeme mať v tomto roku, keďže sa dopracujeme k štvrťročným anketám o pracovnej sile. To znamená, že počas roku budeme mať štyri základy údajov, tým i mnoho tých, ktoré nám vlani neboli prístupné. Pôjde vlastne o celý seriál meraní a o rozsiahlejšiu vzorku, ktorá umožní ešte kvalitnejšie odhady pohybov v oblasti zamestnanosti. V analyzovanom vlaňajšom období sme mali pokles nezamestnanosti o približne štyri percenta, no z toho nenačim hneď vyvodzovať záver, že o toľko automaticky stúpla zamestnanosť. Ide o rozličné kategórie, rozličné druhy zamestnávania, o rôzne odvetvia…

 Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs