Časopis, ktorý odoláva gýču

13.jan 2014

Časopis, ktorý odoláva gýču

 

Časopis Vzlet je medzi slovenskou vojvodinskou mládežou populárny už 44 rokov. Práve tu si svoje perá začali cibriť mnohí poprední novinári a spisovatelia. Menila sa doba, koncepcia a redaktori. Súčasne funkciu zodpovedného redaktora vykonáva Stevan Lenhart.

Stevan Lenhart počas príhovoru na minuloročnom tradičnom Stretnutí pod lipami (Foto: J. Strakúšeková)

Stevan Lenhart počas príhovoru na minuloročnom tradičnom Stretnutí pod lipami (Foto: J. Strakúšeková)

Toto je tvoje druhé mandátne obdobie. Spomínaš si, ako to bolo na začiatku?

– Pred štyrmi rokmi som bol rád, že sa začínam naplno zaoberať niečím, čo ma skutočne zaujíma. Predtým som roky prispieval do Vzletu a bol som zoznámený s jeho všeobecnou koncepciou. K tomu som mal aj dobrých spolupracovníkov, takže ten začiatok ani nebol taký ťažký. Jediné, čo trochu skomplikovalo, bola časová tieseň, lebo som na prípravu „môjho“ prvého čísla mal menej než dva týždne. A tak som si hneď uvedomil, že umenie redaktorskej práce vo veľkej miere spočíva v adekvátnom plánovaní času. 

Ako vtedy vyzeral Vzlet a ktoré zmeny si najprv uviedol?

– Tento časopis prechádzal rôznymi obmenami a metamorfózami, ktoré boli podmienené spoločensko-politickými okolnosťami, ale aj osobnými afinitami redaktorov. V období, keď som mal začať pracovať ako redaktor, koncepcia Vzletu nebola celkom definovaná a mal určité prvky detského a ľudového časopisu. Výhodou bolo to, že v tom období náš časopis začal vychádzať na kvalitnom farebnom papieri, čo významne prispelo k jeho modernej a atraktívnej vizuálnej podobe. S grafickým redaktorom sme sa snažili upraviť dizajn, uviedli sme niekoľko nových pravidelných rubrík, začali sme zverejňovať recenzie z oblasti literatúry, hudby a videohier, nový komixový seriál William Henrich…

Koľko je dnes mládežníckych časopisov v srbčine a ako by si ohodnotil ich kvalitu? 

– Väčšina mládežníckych časopisov zanikla v krízových 90. rokoch. Dnes jestvujú populárne tínedžerské časopisy, ktoré hlavne sledujú komerčné trendy masmediálnej kultúry a ich obsah je vo veľkej miere zostavený z licencií príspevkov zahraničných časopisov. Predpokladám, že sú tieto časopisy do určitej miery zábavné, ale čitateľov zvykajú hlavne na konzumovanie mainstreamových, často gýčovitých obsahov, nie aj na tvorivé vyjadrovanie sa. Na strane druhej je niekoľko skutočne vynikajúcich časopisov, ktoré však nie sú vyslovene venované mládežníkom – je to napr. známy Politikin zabavnik a možno trochu zabudnutý, no stále prítomný Neven.

A ako by si ohodnotil mládežnícke časopisy v menšinových jazykoch?

– Tieto časopisy majú pomerne dlhú tradíciu a, pravdaže, určitú úroveň štandardnej kvality. Ich redakcie sa snažia držať krok s dobou a uspokojovať záujmy moderného mladého človeka a zároveň pôsobiť zábavne a edukačne, čo v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. A predsa tieto časopisy aj naďalej existujú, čo má veľký význam najmä pre zachovanie a zdokonaľovanie sa v danom jazyku. Okrem nášho Vzletu vychádza maďarský Képes Ifjúság, rusínsky Mak a rumunská Tinereţea a najmladší medzi nimi chorvátsky Kužiš?!.

Nakoľko sa Vzlet podobá, príp. odlišuje od nich?

– Mladí ľudia prirodzene zdieľajú podobné záujmy bez ohľadu na národnostnú príslušnosť, a preto je aj obsah tunajších mládežníckych časopisov sčasti podobný. Myslím si, že v porovnaní s inými časopismi Vzlet trochu viac pozornosti pravidelne venúva alternatívnej hudbe, filmovému a komixovému umeniu.

Vlani mali Vzlet a Mak spoločný projekt. Ako došlo k spolupráci?

– Okrem podobných dejín a koncepcie Mak a Vzlet majú ešte niečo spoločné – obe redakcie sídlia v budove Dnevnika v Novom Sade. Prirodzene je, že sa redaktori občas stretnú a pohovoria si na rôzne témy, medzi ktorými bola aj realizácia spoločného projektu. So vtedajším redaktorom Maku Borisom Vargom sme sa rozhodli, že spolu vydáme CD, na ktorom prezentujeme autorskú tvorbu súčasných skupín a projektov zaoberajúcich sa rôznymi formami rockovej a elektronickej huby. A tak vo forme osobitných príloh v júni vyšlo CD s podnázvom Slovensko-rusínska hudobná kooperácia. Okrem toho, že sme chceli zmapovať aktuálny stav slovenskej a rusínskej hudby vo Vojvodine, tiež sme sa snažili byť príkladom tvorivej medzimenšinovej spolupráce.

Plánujete aj v tomto roku nejaký projekt?

– V tomto roku by sme chceli uskutočniť stretnutie redaktorov menšinových mládežníckych časopisov, na ktorom by sme mali diskutovať práve o možnostiach spolupráce a eventuálnej realizácii podobných projektov. V období socializmu vyšlo niekoľko spoločných viacjazykových čísel mládežníckych časopisov a bolo by zaujímavé realizovať také spoločné číslo v dnešnej dobe. Také medzikultúrne projekty prispievajú k otváraniu sa našich, príliš uzavretých spoločenstiev a zároveň pôsobia edukačne, tvorivo a občerstvujúco.

Ktorým smerom sa Vzlet bude uberať v nadchádzajúcich rokoch?

– Určite budeme pokračovať s občasným uvádzaním noviniek, ale základnú koncepciu Vzletu ako spoločensko-zábavného časopisu pravdepodobne nebudeme meniť. Už v januárovom čísle naša najstaršia rubrika Rozlety dostane novú podobu, začne vychádzať ako štvorstranová literárno-výtvarná príloha. V rámci Rozletov odteraz bude možné čítať recenzie kníh a komiksov, výber zo súčasnej slovenskej poézie a rozhovory s renomovanými autormi. Budeme sa snažiť častejšie zverejňovať osobitné prílohy, či už v podobe multimediálnych vydaní alebo vhodných darčekov pre čitateľov. A v snahe odpovedať na výzvy modernej doby zdokonaľovať aj webovú stránku www.vzlet.rs.

Jasmina Pániková

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs