Vianočný koncert Čas radosti

11.jan 2014

Vianočný koncert Čas radosti

 

Agape

Agape

V prvú nedeľu v novom roku, 5. januára, novosadskí Slováci usporiadali tradičný koncert v slovenskom evanjelickom chráme Božom pod názvom Čas radosti. Na koncerte, ktorý slávnostne otvoril velebný pán farár Vladimír Obšust, sa niekoľkými vianočnými piesňami predstavili Zmiešaný spevokol cirkevného zboru v Novom Sade, ktorý vedie Anna Crveniová, Zmiešaný komorný zbor Agapé cirkevného zboru v Novom Sade, ktorý odnedávna spravuje Milina Sklabinská, hrou na organe prispel aj Marek Stupavský a najmladší účastníci programu Ema a Viktor Ivanovičovci koledami umocnili  čaro Vianoc.

Úvodnú pieseň Tichá noc sprevádzali na husliach Tatiana Jašková a na fujare Ivan Slávik, niektoré piesne zboru Agapé na husliach T. Jašková a Ðorđe Petriško. Aj tohto roku na koncerte zazneli príležitostné recitácie v prednese Anety Lomenovej, Vierky Marčokovej Cerovskej, Andrey Lomenovej a Jaroslava Boldockého. Záverečné slová s poďakovaním a želaním všetkého dobrého v novom roku patrili koordinátorke cirkevných zborov Anne Brtkovej, ktorá zároveň vyzvala oba zbory k prednesu piesne Daj Boh šťastia.

Novosadský cirkevný zbor už rad rokov organizuje tento vianočný koncert až na sklonku Vianoc, a tak si novosadskí kresťania užívajú Vianoce aj po Novom roku.

Aneta Lomenová  

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs