Systém vo funkcii športovcov, nie opačne

18.jún 2014

Systém vo funkcii športovcov, nie opačne

udovicicMINISTER VANJA UDOVIČIĆ NA NÁVŠTEVE SLOVENSKA

Minister mládeže a športu Vanja Udovičić mal v utorok 17. mája stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom. Pri tejto príležitosti ministri sa zaoberali problematikou posilnenia spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom v oblasti športu a mládežníckej politiky. Osobitnú pozornosť venovali skúsenostiam Slovenskej republiky v transformácii systému športu.

„Srbsko má vynikajúcich športovcov, ale systém športu musí sledovať ich potreby, byť v službe ich rozvoja a nie opačne. Z toho dôvodu bude v nadchádzajúcom obdobív láda Srbska iniciovať zavedenie nových mechanizmov s cieľom dôkladnej reorganizácie systému,“ povedal minister Udovičić.

Počas pobytu v Bratislave minister Udovičić sa stretol aj s Viliamom Michalovičom, riaditeľom Slovenského inštitútu mládeže Iuventa, ako aj s Ivanom Kmotríkom, predsedom futbalového klubu Slovan.

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs