Združenými silami možno viac dosiahnuť

17.jún 2014

Hrozno, podobne ako aj iné plodiny, prinieslo toho roku dobrú úrodu tak kvalitou, ako aj kvantitou. Vďaka dostatočnému počtu slnečných dní obsahuje viacej cukru ako v rokoch minulých. Na základe tohto by sa mohlo očakávať, že sú vinohradníci tohto roku spokojní.

Spokojní sú, ale iba čiastočne, lebo keď ide o dopyt po víne a odpredaj hrozna, ich spokojnosť nemôže byť úplná. Nie sú totiž nadostač organizovaní a preto aj ich príjmy nie sú také, aké by sa mohli na základe mimoriadne dobrej úrody očakávať. Trh vína v našej krajine je ešte stále nedostatočne organizovaný, kvalita väčšiny vín nie je štandardizovaná a vo výrobe nieto dosť spolupráce. Preto naše vína aj napriek svojej kvalite nemajú ani na zahraničnom, ani na domácom trhu také meno, aké by mohli mať. A s odpredajom je to tak, že sa musí na trhu získať dobré meno a zadržať stále rovnako dobrú kvalitu.

Podobne ako v niektorých iných oblastiach výroby u nás, aj vo výrobe vín je ešte stále najviac malých podnikov, ktoré vyrábajú veľmi mnoho druhov vína. Je len málo takých vín, ktoré sa dostávajú spotrebiteľom vo veľkých sériach.

Aby sa tieto nedostatky čím skôr prekonali, niektoré pracovné organizácie v SR Chorvátsku, ktoré sa zaoberajú výrobou a spracovaním hrozna, založili prednedávnom podnikateľské zruženie výrobcov, spracovateľov a obchodníkov s vínom – VINOVA. O tom, kto vstúpil do tohto združenia a aké vína budú vyrábať, podrobnejšie sme sa zmienili v predminulom čísle Poľnohospodárskych rozhľadov. Dnes pripomíname, že jedným z podpisovateľov dohody o spolupráci v rámci VINOVA je aj PPK Vukovar, vlastne jeho ZZOP pre vinohradníctvo v Iloku.

V ZZOP vinohradníctva v Iloku hovoria, že hneď na začiatku spolupráce založili dobrú odbornú skupinu, ktorá sa bude sústavne starať o štandardnú kvalitu vín, ktoré sa čoskoro dostanú na trh pod spoločnou etiketou. To znamená, že základným cieľom nového združenia je výroba vysokokvalitných vín, ktoré budú mať stále rovnakú kvalitu, ale aj dobrý odbyt tak na domácom, ako aj na zahraničnom trhu. Kvalita je totiž nevyhnutná, aby sa dosiahol aj druhý cieľ – odbyt. V skutočnosti sú to základy spoločného združenia výrobcov a spracovateľov hrozna, ale aj obchodníkov s vínom.

Nové združenie spracovateľov a predavačov vína VINOVA v nateraz nedostatočne organizovanej výrobe a odbyte má veľký význam, preto sa od neho mnoho očakáva. V skutočnosti je to iba prvý krok, ktorý privedie k rovnejšiemu združovaniu výrobcov, spracovateľov a obchodníkov s hrozom, čím sa zabezpečí aj uskutočňovanie určitých intencií Zákona o združenej práci. Pravda, združenie je pomerne široký pojem. Treba však veriť, že združenie časom prerastie v zloženú organizáciu, v rámci ktorej sa ešte úplnejšie budú môcť uskutočňovať všetky úlohy vo výrobe, spracovaní a odbyte vína a kde sa Zákon o združenej práci bude môcť dôsledne uplatňovať.

J. T.

(Výber z Hlasu ľudu č. 43,

ktoré vyšlo 29. októbra 1977

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs