Stretnutie dvoch generácií kovačických žiakov

19.jún 2014

Stretnutie dvoch generácií kovačických žiakov

Generácia žiakov narodených v roku 1943

Generácia žiakov narodených v roku 1943

Žiaci narodení v rokoch 1943 a 1944, ktorí skončili základné vzdelanie v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici v rokoch 1958 a 1959, mali stretnutie v sobotu 14. júna v reštaurácii Červené víno.

Generácia žiakov narodených v roku 1944

Generácia žiakov narodených v roku 1944

Spolu s učiteľmi Aničkou Gálikovou, Jozefom Šifelom st. a Martinom Tomanom si zaspomínali na chvíle strávené v školských laviciach a porozprávali sa o tom, čo sa udialo v uplynulých rokoch.

 A. Ch.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs