Zvolili nového primátora

19.jún 2014

Zvolili nového primátora

Pred schválením rokovacieho programu 23. zasadnutia Zhromaždenia mesta Zreňanin 12. júna sa výborníkom prihovoril Bojan Stajkovac, predstaviteľ občanov MS Mala Amerika, ktorí práve v tej chvíli protestovali pred budovou dožadujúc sa zrušenia rozhodnutia o postavení pohostinských objektov – pltí na mestskom jazere. Upozornil na možné ekologické a sociálne následky a vyzval výborníkov, aby zrušili spomínané rozhodnutie. K požiadavke sa pripojil aj Predrag Jeremić (DS) s návrhom na doplnenie rokovacieho programu týmto bodom, ale vládnuca väčšina návrh zamietla.

Nový primátor Čedomir Janjić (vľavo) a jeho zástupca Saša Santovac 

Nový primátor Čedomir Janjić (vľavo) a jeho zástupca Saša Santovac

Ústrednou témou zasadnutia bola voľba nového primátora; predtým zhromaždenie konštatovalo demisiu, a tým aj zánik mandátu doterajšieho primátora Mr. Ivana Bošnjaka. A predtým než sa doterajší zástupca primátora Čedomir Janjić aj formálne stal kandidátom na primátora, musel sa vrátiť do výborníckych lavíc. Miesto mu demisiou uvoľnil výborník Radovan Tihomirović. Janjića do funkcie primátora kandidovala vládnuca koalícia v čele so SNS, a on potom za svojho zástupcu navrhol Sašu Santovca. Do Mestskej rady navrhol doterajších členov: Zlatanu Ankićovú, Dubravku Bulovan Bengin, Sinišu Pandurova, Stojko Jozsefa, Dr. Bobana Đukanovića, Dragišu Arbulja, Radišu Dupljanovića a Ivana Bandu, ktorých zvolili tajným hlasovaním. Výborníci DS kritizovali kádrovú politiku koalície pri moci a pred hlasovaním opustili zasadačku. Na druhej strane ligisti sa dožadovali vypísania volieb a tiež sa vyjadrili, že v hlasovaní nebudú mať účasť, ale v zasadačke zostali.

Vo svojom prvom príhovore z funkcie primátora Janjić konštatoval, že Zreňanin zápasí s početnými problémami, ktoré treba riešiť. Oznámil, že dôraz mieni dať na zamestnávanie a s tým cieľom sa pousiluje vytvoriť prajné ovzdušie na prilákanie domácich a zahraničných investorov. Ako jeden zo základných cieľov uviedol ďalší rozvoj infraštruktúry a rovnomerný rozvoj všetkých osád.

V pokračovaní výbornícka väčšina schválila rozhodnutie o založení nového VKP na vyberanie poplatkov, čo opozícia považuje za zbytočné trieštenie rozpočtových peňazí a vytváranie priestoru na zamestnávanie straníckych kádrov. Schválený je aj záverečný účet rozpočtu mesta, správa o práci mestskej správy, niekoľko dokumentov z oblasti územného plánovania a komunálnych záležitostí. Záverom zasadnutia pre vypršanie mandátu z funkcie uvoľnili doterajších členov školských výborov všetkých 26 základných a 8 stredných škôl z územia mesta a zvolili nových. Členmi ŠV ZŠ Bratstvo v Aradáči sa stali: z lokálnej samosprávy Jovana Milovanovićová, Ján Litavský a Erka Viliačiková, z radov zamestnaných Soňa Zahorcová, Milana Novakovová a Jaroslava Števková a rodičov budú zastupovať Daniela Ábelovská, Taňa Zelenáková a Dejan Rakić. Členmi ŠV ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate počas ďalších 4 rokov budú: Vesna Poliaková, Anka Jantová a Pavel Straka (lokálna samospráva), Milena Godová, Sonja Tasevská a Adela Obšustová (kolektív) a Anita Mezeiová, Anita Jonášová Mišićová a Taňa Nosáľová (rodičia).

Vladimír Hudec

foto: www.zrenjanin.rs

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs