Tlačová konferencia v NRSNM

16.jan 2013

V piatok 18. januára v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny so začiatkom o 11.00 bude tlačová konferencia venovaná  desiatemu výročiu založenia Národnostnej rady.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs