Historický kalendár – 17. januára

16.jan 2013

1600 – narodil sa španielsky dramatik Pedro Calderón de la Barca, predstaviteľ záverečného barokového obdobia španielskeho tzv. zlatého veku. Autor veršovaných hier, tzv. comedias a jednoaktoviek s nábožensko-filozofickými námetmi. K najznámejším dielam patrí komédia Život je sen a veselohry Dáma škriatok a Veľké divadlo sveta. Zomrel 25. mája 1681.

1863 – narodil sa ruský herec, režisér a pedagóg Konstantin Sergejevič Stanislavskij, vl. m. Alexejev, ktorý vlastnou metódou hereckého prejavu, založenou na vnútornom prežívaní postáv ovplyvnil divadelné školstvo v Európe. V roku 1898 založil Moskovské umelecké divadlo (neskôr MCHAT). Zomrel 7. augusta 1938 v Moskve.

1883 – vo Viedni zomrel slovenský maliar, sochár a vynálezca Jozef Božetech Klemens. Maľoval portréty slovenských osobností v období národného obrodenia. Priekopník daguerrotypie, konštruoval tlačiarenské stroje. Narodil sa 8. marca 1817 v Liptovskom Mikuláši.

1984 – v Bratislave tragicky zomrel prozaik, autor detskej literatúry Vlado Bednár. Pracoval v mládežníckych časopisoch, vo vydavateľstve Smena, v Mladej tvorbe. Napísal napr. knihy Uhni z cesty, Divné hrušky s divnou chuťou, Veterné mlyny, Nebrnkaj mi na city, Dobrodružstvá troch mudrlantov, Veľká dobrodružná vlastiveda, Vajce v stodole, Koza, Lacný príbeh, Dračie žily a i. Syn maliara Štefana Bednára. Narodil sa 11. februára 1941 v Bratislave.

1990 – Európsky parlament v Štrasburgu udelil Alexandrovi Dubčekovi cenu Andreja Sacharova za rok 1989.

1991 – začala sa vojna v Perzskom zálive, ozbrojený konflikt medzi Irakom, ktorý okupoval Kuvajt, a silami OSN pod vedením USA. 28. februára 1991 bol Kuvajt oslobodený.

Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs