Záujem o súvahu a plány

16.jan 2013

S osobitným záujmom si pokrajinský tajomník Slaviša Grujić zalistoval v publikácii Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

PRACOVNÁ NÁVŠTEVA V ÚSTAVE PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić so svojím námestníkom Draganom Srećkovom a podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová pobudli vo štvrtok 10. januára na pracovnej návšteve v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská hostí z pokrajiny najprv sprevádzala pri obhliadke miestností ústavu, kde im predstavila aktuálnu výstavu umeleckých portrétov významných slovenských osobností z Vojvodiny a príručnú knižnicu.

Hostí z pokrajiny zaujímala nielen oblasť činnosti slovenského ústavu, ale i akou podporou zo Slovenskej republiky disponuje, aké má plány a ako plánuje zviditeľniť kultúru vojvodinských Slovákov v rámci programu Košice 2013 – európske hlavné mesto kultúry. Hostiteľka M. Sklabinská hovorila o najvýznamnejších oblastiach činnosti ÚKVS – o portáli, ktorý sa denne teší návštevám stovák záujemcov, o elektronickej databáze kultúry vojvodinských Slovákov, o kapitálnom diele Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, o rade usporiadaných podujatí, výstav, večierkov, a spomenula aj novembrovú konferenciu Kreatívna Vojvodina – časť kreatívnej Európy. Pokrajinský tajomník S. Grujić zdôraznil, že návštevou všetkých národnostných ústavov pre kultúru chcú zmapovať nielen realizované projekty, ale hlavne ich plány, ktoré majú byť dodatočným smerovníkom v práci Ústavu pre kultúru Vojvodiny. Veľmi pochvalne sa zmienil o  knihe Slováci v Srbsku z aspektu kultúry a doprial aj ostatným národnostným menšinám také reprezentatívne vydania. Riaditeľka M. Sklabinská informovala i o početných prezentáciách tejto publikácie, o jej druhom doplnenom vydaní a o plánovanom predstavení aj v Košiciach. Hovorilo sa aj o podpore mnohých projektov nielen samotného ÚKVS, ale vôbec Slovákov vo Vojvodine prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave. A. Tomanová-Makanová zdôraznila účasť víťazných slovenských súborov na prehliadkach a festivaloch na Slovensku, ale i záujem vojvodinských Slovákov o rôzne kurzy a semináre.

Predstavitelia pokrajinského sekretariátu podčiarkli význam zachovania rozličností národov žijúcich vo Vojvodine, ale i podpory podobných charakteristík a vyjadrili presvedčenie, že aj vďaka úsiliu ÚKVS na tohtoročnej prezentácii v Košiciach na ten najlepší spôsob budú predstavení nielen vojvodinskí Slováci a Vojvodina, ale i Srbsko.

A. Francistyová


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs