Tridsať rokov pôsobenia v „novej“ školskej budove

2.júl 2013
Takto to bolo roku 1983, teda pred 30 rokmi, keď v Petrovci otvárali novú školskú budovu (foto: J. Bartoš)

Takto to bolo roku 1983, teda pred 30 rokmi, keď v Petrovci otvárali novú školskú budovu (foto: J. Bartoš)

Napriek tomu, že boli zaťažení početnými problémami a starosťami, Slováci v Petrovci hneď po príchode na Dolnú zem dôraz kládli aj na gramotnosť svojich detí. Preto zmohli sily, aby hneď po príchode otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom. Odvtedy, s narastajúcim počtom detí, sa aj škola, a potom i viaceré školy, rozrastali. Zároveň pribúdalo čoraz viac učiteľov.

Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti u Petrovčanov má zvlášť evanjelický kaplán Štefan Homola, ktorý roku 1845 založil tzv. Nedeľnú školu, vtedy jedinečnú v tomto regióne. V nej vo večerných hodinách alebo v nedeľu poobede dospelí, predovšetkým poľnohospodári, remeselníci, ženy a iní získavali nielen základy gramotnosti, ale i vedomosti z rôznych oblastí života.

Aj v súčasnosti – po 30 rokoch – sa o „priedomie“ základnej školy starajú primerane a každoročne okolie školy dopĺňajú rôznou zeleňou, kríkmi a stromami

Aj v súčasnosti – po 30 rokoch – sa o „priedomie“ základnej školy starajú primerane a každoročne okolie školy dopĺňajú rôznou zeleňou, kríkmi a stromami

Od 1. septembra 1958 škola v Petrovci sa stala osemročnou a dostala meno podľa bývalého učiteľa, významného spisovateľa, publicistu, vlastenca a veľkého humanistu. Na znak úcty a vďačnosti Jánovi Čajakovi st. a jeho práci vďační Petrovčania dali jeho meno svojej základnej škole práve pre Čajakove nesebecké a obetavé pôsobenie, na ktoré netreba zabudnúť.

Výstavba novej školskej budovy sa začala 27. novembra 1979, aby po ukončení bola slávnostne otvorená 26. júna roku 1983. Odvtedy je v petrovskej základnej škole výučba  kabinetová a prebieha v dvoch zmenách. Škola má rozlohu 3 878 m2. Vybavená je súčasným nábytkom a učebnými pomôckami, čo umožňovalo výučbu na vyššej úrovni ako bolo dovtedy. Škola má rôzne kabinety, knižnicu pozostávajúcu z viac ako 15 500 kníh, žiacku kuchyňu, telocvičňu, letnú učebňu, športové terény a rozsiahly park veľkosti 4 ha. Budova školy počas tridsaťročnej existencie bola viackrát dodatočne upravovaná a zatepľovaná. Naposledy vedľa školy pristavali aj novú športovú halu. Tá je tiež chodbou napojená na budovu základnej školy.

V poslednom čase k škole pristavali ešte jeden skvost; ide o športovú halu a na upravenom dvore pred ňou tiež možno organizovať rozličné podujatia

V poslednom čase k škole pristavali ešte jeden skvost; ide o športovú halu a na upravenom dvore pred ňou tiež možno organizovať rozličné podujatia

Teda, „nová“ budova základnej školy v Petrovci už ani nie je taká nová. Ubehlo presne 30 rokov od jej otvorenia a 30 generácií a tisícky žiakov už ukončilo školene v nej. Z archívu sme vytiahli fotografiu kolegu Juraja Bartoša, ktorý s Annou Dudášovou sledoval udalosť a otvorenie novej školskej budovy. Slovom a obrazom z tejto slávnosti sa rozdelili so súdobými čitateľmi Hlasu ľudu v textoch Nová škola v PetrovciSplnil sa sen mnohých generácií. Tie si záujemcovia môžu prečítať v našich novinách z 2. júla 1983 na stranách 1 a 7.

Ústrednou časťou školskej budovy je aula, ktorá je miestom nielen aktivít cez prestávky, ale aj rôznych seminárov, besiedok žiakov, ako i zábav žiakov záverečného ročníka, akou bola i tá v júni, keď prvý tanec žiaci tancovali s rodičmi

Ústrednou časťou školskej budovy je aula, ktorá je miestom nielen aktivít cez prestávky, ale aj rôznych seminárov, besiedok žiakov, ako i zábav žiakov záverečného ročníka, akou bola i tá v júni, keď prvý tanec žiaci tancovali s rodičmi

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs