V ústrety Gitariáde Vojvodiny – Kysáč 2016

31.mar 2016

V ústrety Gitariáde Vojvodiny – Kysáč 2016

Minuloroční víťazi – skupina SINK (Foto: facebook)

Minuloroční víťazi – skupina SINK (Foto: facebook)

V sobotu 2. apríla na letnej scéne Kultúrneho strediska v Kysáči bude prebiehať tribúna v ústrety tohtoročnej kysáčskej gitariáde.

Na tribúne venovanej tomuto hudobnému podujatiu, ktoré prvýkrát prebiehalo v roku 1975 a v minulom roku po 40-ročnej prestávke znovu odznelo, budú hovoriť účastníci prvej oficiálnej gitariády, ako aj headlineri tohtoročnej, ktorá bude prebiehať 9. a 10. septembra na pomocnom ihrisku FK Tatra.

Po tribúne organizátori zaplánovali vystúpenie skupiny SINK, ktorá zvíťazila na minuloročnej gitariáde, ako aj skupín Old foxyz, Žar sa osmehom a Achtung Bend.

Začiatok tribúny je naplánovaný na 20.00 h a vstup je voľný.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs