Zasadal kovačický lokálny parlament

31.mar 2016

Zasadal kovačický lokálny parlament

Na včerajšom 38. zasadnutí kovačického lokálneho parlamentu výborníci prerokovali deväť bodov rokovacieho programu. Najdlhšia diskusia sa viedla o rozhodnutí Dozornej rady Verejného podniku Naš stan v Kovačici.

 

Momentka z dnešného zasadnutia ZO Kovačica. Na snímke za rečníckou tribunou je Marinko Čobanin, obecný prokurátor

Momentka z dnešného zasadnutia ZO Kovačica. Na snímke za rečníckou tribunou je Marinko Čobanin, obecný prokurátor

Po stiahnutí bodu týkajúceho sa ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy na území obce Kovačica na aktuálny rok, dlhšia rozprava sa rozprúdila ohľadom rozhodnutia DR VP Naš stan v Kovačici o podmienečnom odpise vypočítaných zákonných úrokov z omeškania. Zdôvodnenie podal predseda obce Ján Husárik a po pripomienkach výborníkov, hlavne opozičných strán DS a LSV, predseda ZO Zoran Savanov na záver ešte raz zdôraznil, že týmto rozhodnutím budú zastavené všetky trestné stíhania obžalovaných občanov, ktorí nezaplatili dlh na základe zjednoteného poplatku. Podľa jeho slov základný dlh a súdne trovy si aktuálni dlžníci budú môcť splatiť na 48 mesačných splátok.

Na zasadnutí výborníci väčšinou hlasov schválili rozhodnutie o angažovaní externého revízora pre revíziu záverečného účtu rozpočtu obce Kovačica za rok 2015, ako i rozhodnutie o prenajímaní  pracovného priestoru. Na vedomie výborníci prijali aj rozhodnutie o schválení Európskej charty o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni.

V ďalších dvoch bodoch uvoľnili z funkcie úradujúcich riaditeľov v DK v Samoši a Crepaji. Za členku do Správnej rady Turistickej organizácie obce Kovačica vymenovali Tijanu Radovićovú z Kovačice a novou členkou v Dozornej rade Strediska pre sociálnu prácu Kovačica sa stala Mariana Melišová z Padiny.

Zmeny nastali aj v Komisii pre mandátno-imunitné otázky, kde úlohu nového člena zverili Draganovi Jovanovi z Crepaje.

          Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs