Desať listín dostalo zelenú

30.mar 2016

Desať listín dostalo zelenú

volbyfbRepubliková volebná komisia do dnes schválila desať volebných listín.

Najprv schválili listinu Muamer Zukorlić – Bosniacke demokratické spoločenstvo Sandžaku, ktorá má status strany národnostnej menšiny, ako aj SDA Sandžaku – Dr. Sulejman Ugljanin, ktorá má tiež status strany národnostnej menšiny.

Republiková volebná komisia najprv schválila listinu Zhodne pre Srbsko – Národný zväz – Glišić · Parović a o niekoľko dní ju stiahla zo zoznamu schválených listín, keďže táto skupina občanov nekorigovala nepresnosti.

Zatiaľ poslednou schválenou listinou pre parlamentné voľby je listina Pre slobodné Srbsko – Zavetnici – Milica Ɖurđević.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs