ÚSŽZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2016

7.okt 2015

ÚSŽZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2016

710_logo-uszz-na-sirku-rgbÚrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v týchto dňoch zverejnil  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016.

Na dotácie v roku 2016 bude vyčlenených zhruba 650 tisíc eur na projekty z oblasti vzdelávania, vedy a výskum, kultúry, informácií a médií.

Ako sa uvádza v oznámení ÚSŽZ, hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2016 podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritnými projektmi, ktoré ÚSŽZ podporí v nadchádzajúcom období budú tie, ktorých cieľom je zvyšovanie úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity a vytváranie formálnych a neformálnych vzťahov a kontaktov medzi krajanskými komunitami.

Zároveň sa podporia projekty na tému informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok  pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Všeobecne budú preferované projekty s dlhodobejším účinkom. Záujemci môžu projetky prihlásiť elektronicky a zároveň aj v písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie najneskôr do 30. novembra 2015,  pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systémedátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs