V KOVAČICI: Odborný seminár pre učiteľov a vychovávateľov

13.máj 2019

V KOVAČICI: Odborný seminár pre učiteľov a vychovávateľov

Včera v Kovačici doznelo dvojdňové odborné zdokonaľovanie pre pedagogických zamestnancov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.

     

 

Na otvorení metodického vzdelávacieho podujatia sa účastníkom prihovorili: (zľava) Tatiana Brtková, riaditeľka GMP, Janko Kolárik, predseda VV NRSNM a Svetlana Zolňanová – koordinátorka výboru pre vzdelávanie NRSNM

Po zrealizovanom odbornom zdokonaľovaní, ktoré sa uskutočnilo v polovici marca v Základnej škole Jána Ámosa Komenského v Kulpíne, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadala ďalší seminár pre slovenských učiteľov pôsobiacich na školách a vychovávateľov v predškolských ustanovizniach, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry v Srbsku.

Mgr. Ľudmila Ábelová

Prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí zastupovala jeho odborná zamestnankyňa Mgr. Ľudmila Ábelová, dolnozemskí slovenskí pedagogickí zamestnanci mali príležitosť vypočuť si odborné prednášky  Prierezové témy vo vzdelávacom procese v podaní  školiteliek RNDR. Márii Nogovej, Mgr. Oľgy Syrovej,  Ing. Anikó Törökovej, PhD. a Mgr. Ľudmily Lašákovej.

Záujem o toto odborné zdokonaľovanie je z roka na rok čoraz väčší

Tohto akreditovaného odborného zdokonaľovania, ktoré sa zrealizovalo v miestnostiach Gymnázia Mihajla Pupina a v Predškolskej ustanovizni Kolibrík v Kovačici, sa zúčastnilo spolu 108 účastníkov z Banátu, Báčky a Sriemu.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs