V Kysáči predstavili vzácnu brožúrku

13.máj 2019

V Kysáči predstavili vzácnu brožúrku

Členky Spolku kysáčskych žien si včera na starej fare v Kysáči pripomenuli Deň matiek a predstavili brožúrku Ľudmily Berediovej-Stupavskej pod názvom Julinkine uspávanky.

V prvej časti podujatia, ktoré na starú faru prilákalo veľký počet Kysáčanov, ale i hostí z Dobanoviec, sa hovorilo o Dni matiek, ktorý sa oslavuje v druhú májovú nedeľu. Kysáčske spolkárky si tento sviatok pripomínali po druhú svetovú vojnu a robia tak aj posledné dva, tri roky. O význame tohto medzinárodného sviatku prítomných informovala moderátorka Amadea Čemanová a potom piatačky recitálom – básňami a piesňami – ďakovali všetkým mamám za ich lásku a obetavosť.

Na úvod prezentácie Julinkiných uspávaniek Amadea prečítala recenziu Mgr.art. Miliny Sklabinskej PhD. Prítomní sa z neho dozvedeli, že je „publikácia zložená z troch segmentov – notového materiálu, dobového fotografického materiálu a etnografického textu. Spoločne majú za cieľ vrátiť čitateľa do doby, keď bola na prvom mieste rodina, jej rozrastanie a život, v ktorom vládli presné pravidlá, s cieľom dosiahnuť dostatok všetkého.“

Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak brožúrku ocenil ako vzácnu, lebo uchováva naše kultúrne dedičstvoje praktickou príručkou pre terajšie a budúce matky, aby vo svojom jazyku spievali uspávanky svojim ratolestiam. Ako riaditeľ povedal, vďaka za to, že táto publikácia uzrela svetlo dňa, patrí v prvom rade autorke, ako i jej informátorke. Tiež redaktorke vydania Anne Francistyovej, redaktorovi knižných vydaní Jaroslavovi Čiepovi, Andrei Merníkovej-Šimonovej, ktorá mala na starosti grafickú úpravu, a Ervínovi Malinovi, ktorý upravil notové záznamy.

Treba tiež povedať, že Julinkine uspávanky – venček slovenských ľudových uspávaniek vydala Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v rámci Edície Praktik a vytlačila tlačiareň ARTPRINT MEDIA v Novom Sade. Fotografie v brožúrke sú z archívu Ľ. Berediovej-Stupavskej, ktorá zaplatila i tlač tejto publikácie.

O knižnej produkcii Hlasu ľudu hovoril redaktor Jaroslav Čiep, ktorý povedal, že od roku 1995 ustanovizeň v rámci svojich kapacít okrem týždenníka Hlas ľudu a mesačníka Vzlet začala vydávať aj knihy. Z jeho slov vyplynulo, že prvou edíciou bola Z novinárskej kuchyne. K nej pribudli edície Prameň, Praktik a Zvonec. Knižočka, ktorú včera v Kysáči predstavili, je tridsiata, ktorú vydali v rámci Hlasu ľudu, a štvrtá, ktorú predstavili v Kysáči. Tohto roku plánujú vydať ešte najmenej tri knihy.

Redaktorka Julinkiných uspávaniek Anna Francistyová pri tejto príležitosti povedala, že s autorkou na začiatku spolupráce riešili dilemu, ako zapísať uspávanky: či foneticky – podľa výslovnosti, alebo nie. Rozhodli sa neupravovať ich podľa transkripcie, lebo sa uspávanky „takto ľahko čítajú a niektoré sa možno naučíme aj spievať“. Ako povedala, v tejto útlej, ale vzácnej brožúrke si možno nájsť len to pekné z našej minulosti. Uspávanky, ktorých je 16, sú ilustrované dobovými fotografiami.

Najmladšie účastníčky včerajšieho podujatia Luna Ďurovková z Kysáča a Ema Malinová z Nového Sadu zaspievali uspávanky tak z prezentovanej brožúrky ako i mimo nej.

Autorka Stupavská sa na záver, okrem iného, zmienila o zachovávaní starých fotografií a informovala, že na titulnej strane brožúrky je jej informátorka – stará mama Julianna Mandáčová, rod. Vozárová so synčekom Paľkom, ktorý ako trojmesačný umrel na zápal pľúc a ktorého vlastný otec ani nevidel, lebo boli vojnové roky. Tiež povedala, že časť uspávaniek prvýkrát publikovala v roku 2001 a nahrala ich aj v kysáčskom rozhlasovom štúdiu. Nakoniec zaspievala jej obľúbenú uspávanku Hájičky, beličky, čo prítomní odmenili potleskom.

Riaditeľ Žiak potom odovzdal autorské výtlačky autorke, ktorá ich ihneď rozdelila dievčatám, účinkujúcim v programe. Mnohí prítomní si knižočku uspávaniek na tvári miesta kúpili a dali podpísať autorke. Po oficiálnej časti nasledovalo posedenie pri slaných a sladkých dobrotách, ktoré pripravili usilovné kysáčske spolkárky.  

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs