V KOVAČICI: Radosť a Vločka spievali a tancovali

29.jún 2018

V KOVAČICI: Radosť a Vločka spievali a tancovali

Včerajší kultúrno-umelecký program v Kovačici, v podaní Detského folklórneho súboru Radosť v Trenčíne a hostiteľov DFS Vločka pri kovačickej ZŠ Mladých pokolení, pohladil srdce a dušu nejedného milovníka slovenských ľudových zvykov a tradície.

Trenčianska Radosť v Kovačici

Po uvítacich slovách Jána Tomáša, riaditeľa Domu kultúry 3. októbra, vo veľkej sieni tohto kultúrneho domu sa uskutočnil bohatý program, v ktorom spoločne vystúpili mladučkí sólisti, spevácke a tanečné skupiny a hudobníci. V prvej časti programu na javisku rozdávali radosť najprv hostia zo Slovenska. DFS Radosť v Trenčíne na Slovensku vznikol v roku 1974 a počas svojho bezmála polstoročného pôsobenia vychoval vyše 550 tanečníkov a spevákov. Svojou kvalitnou prácou sa postupne prepracoval medzi popredné DF súbory, nielen na Slovensku, ale aj širšie. Bohaté slovenské folklórne tradície prezentoval v dvoch desiatkach krajín Európy, ďalej v SŠA, na Taiwane, Rusku, v Kanade a pod.

Vločkári v tanečnom výstupe na domácej pôde

Aplauzy aj pre domácich

Dlhotrvajúce aplauzy si niekoľkokrát zaslúžili aj domáci malí ochotníci, ktorí už dnes cestujú na folklórny festival Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti – XXII. ročník v Dulovciach (29. – 30. 6. 2018).

Členovia DFS Vločka v Kovačici pred svojími trenčianskymi rovesníkmi včera večer predviedli tance, zaspievali piesne a prezentovali detské hry autorky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej a nacvičovateľky Zuzany Petríkovej. Vedúcim orchestra je učiteľ Pavel Tomáš st. V uplynulom roku Kovačičania s týmto programom obsadili prvé miesto na Detskom folklórnom festivale Zlatá Brána 2017 v Kysáči, za čo sa im do výstavnej skryne dostala aj soška Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs