V KOVAČICI: Spomienka na Máška žije

3.jún 2019

V KOVAČICI: Spomienka na Máška žije

Na počesť predčasne zosnulého všestranného umelca Tomáša Hriešika – Máška (1956 – 1993) sa v uplynulý víkend v Kovačici uskutočnila prvá časť tradičnej minidivadelnej prehliadky, počas ktorej milovníci Tálie odsledovali dve divadelné predstavenia.

Tradičné divadelné dni otvorili Pazovčania…

Podujatie Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška, ktoré sa koná od roku 1994, sa začalo v sobotu  1. júna, keď na javisku Domu kultúry 3. októbra vystúpili ochotníci Slovenského divadla VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Predviedli divadelnú hru inšpirovanú románom  Diablov čardáš autorky Hany Zelinovej a v réžii Aničky Balážovej. Včera večer sa kovačickému obecenstvu predstavili Aradáčania, divadelní ochotníci Kultúrneho centra Aradáč – Divadelná sekcia Branislava Vjerga. Zahrali divadelnú hru Zabíjačka autora a režiséra Jana Hrubíka.

V nedeľu 2.júna si ctitelia divadla pozreli Zabíjačku v predvedení aradáčskych divadelných ochotníkov

Kovačickí divadelníci a Kovačičania na Máška nezabudli. Spomenuli si naň aj pri návšetve jeho hrobky na kovačickom cintoríne, keď vzdali poctu nie len svojmu divadelníkovi, ale aj všestrannému kultúrnemu pracovníkovi, ktorý mnoho pomohol aj vo vydavateľstve, výtvarnom umení a v kovačickom rozhlase. Vo vyše storočnej tradícii divadelníctva v Kovačici najpoprednejšie miesto  patrí azda Máškovi, či už ako režisérovi, scenografovi alebo ako hercovi. Bol majstrom v každej tejto práci, na akého sa tak ľahko nezabúda.

Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška doznejú v piatok 7. júna t.r. predstavením Commedia dell arte autora Vlada Moresa, v réžii Jarmily Mudrochovej a v predvedení malých ochotníkov, členov Detskej divadelnej odbočky Matice slovenskej-SKOS Ľudovita Štúra v Iloku, v Chorvátsku. Organizátorom tohto tradičného podujatia venovanom Tomášovi Hriešikovi – Máškovi je Ochotnícke divadlo VHV scéna v Kovačici, ktoré pôsobí pri DK 3. októbra.

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs