V základných školách 675 prvákov

3.sep 2013
Žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka sú všestranne aktívni

Žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka sú všestranne aktívni

Ubehli aj posledné dni letných prázdnin a slávnostný začiatok nového školského roku 2013/2014 vo všetkých základných a stredných školách na území Staropazovskej obce sa konal v pondelok 2. septembra. Slávnostne bolo aj v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde 31 žiakov prvého ročníka, ich rodičov a priateľov školy privítal riaditeľ školy Janko Havran so spolupracovníkmi. Úspešný školský rok prvákom v jedálni zaželali aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí predviedli príležitostný program.

Počas letných prázdnin väčších investičných prác v tejto škole nemali. V súlade so zabezpečenými prostriedkami z Obce Stará Pazova olíčené sú iba niektoré učebne a školské chodby. Podľa slov riaditeľa J. Havrana v novom školskom roku v škole majú 295 žiakov, čiže o 9 žiakov menej ako v uplynulom školskom roku. Dve slovenské triedy prvákov v nadchádzajúcom období budú viesť k usilovnosti učiteľky Daniela Miklovicová a Vlasta Turčanová.

Jedným zo základov kvalitnej výučby je odborné zastúpenie kádrov a ako nám povedal riaditeľ školy, s týmto problémom nezápasia.

Ináč na území celej Staropazovskej obce v novom školskom roku je zapísaných 675 prvákov. V samotnom meste – v troch základných školách je 205 prvákov. Najviac je zapísaných v ZŠ B. P. Pinkiho – 108 prvákov, v ZŠ Simeona Aranického 66 a v slovenskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka 31 prvákov. Ako sa dozvedáme z Oddelenia pre spoločenské činnosti Obce Stará Pazova, v základných školách v osadách obce (Stará Pazova, Nová Pazova, Nové Bánovce, sídlisko Bánovce – Dunaj, Staré Bánovce, Golubince, Vojka, Belegiš, Surduk a Krnješevce) je úhrnne 5 378 žiakov, kým v troch pazovských stredných školách – v Gymnáziu Branka Radičevića, Ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžića a v Technickej škole – celkový počet žiakov je 1 557.  

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs