Z Vedecko-edukačného kempu Mihajla Idvorského-Pupina 2015

23.júl 2015

Z Vedecko-edukačného kempu Mihajla Idvorského-Pupina 2015

 

História je učiteľka života. (Na snímke: Frekventanti kempu v Múzeu Mihajla Pupina)

História je učiteľka života. (Na snímke: Frekventanti kempu v Múzeu Mihajla Pupina)

Najlepší mladí fyzici a matematici zo Srbska, ktorí v uplynulom školskom roku zožali vysoké úspechy na domácich a medzinárodných súťažiach, boli odmenení bezplatným desaťdňovým pobytom vo Vedecko-edukačnom kempe pre talenty Mihajla Idvorského-Pupina.

 

Pomník Mihajla Pupina v strede spomienkového komplexu M. P.

Pomník Mihajla Pupina v strede spomienkového komplexu M. P.

Organizátorom kempu, ktorý prebiehal v Idvore od 11. do 20. júla, bolo Regionálne stredisko pre talenty M. Pupina v Pančeve. Zúčastnili sa mladí vedci, žiaci absolvovaného 7. a 8. ročníka základných škôl z Pančeva, Jabuky, Rumy, Vršca, Nového Sadu, Sriemskej Mitrovice, Bosilegradu, ako aj tohtoročná držiteľka Diplomu Vuka Karadžića Valentina Jovanovová z Idvora a Filip Straka, budúci žiak ôsmeho ročníka ZŠ v Kovačici.

Národný dom Mihajla Pupina v Idvore

Národný dom Mihajla Pupina v Idvore

Na tému Skutočnosť cez príklady z fyziky mladým frekventantom prednášali kvalitní vysokovzdelaní odborníci: Dušan Vudragović, výskumník  Inštitútu pre fyziku Belehrad, Mgr. Slavko Maksimović, predseda Združenia Milutina Milankovića, prof. Dr. Ivan Aničin, Bratislav Stoiljković, vyšší kustód Múzea Nikolu Teslu, Mr. Jovan Jović z VP EMS a Miloš Kovački, podnikateľ.

Vo voľnom čase sa zoznámili aj s obsahom kovačickej obrazárne

Vo voľnom čase sa zoznámili aj s obsahom kovačickej obrazárne

Tím vedúcich mentorov v kempe, ktorý koordinoval Dragoljub Cucić, riaditeľ RTC Mihajla Pupina v Pančeve, tvorili prof. Slobodan Tršek a Dipl. fyzik Milan Surla. Okrem prednášok hostitelia pre svojich hostí pripravili aj rôzne kultúrno-zábavné a iné obsahy − galérie insitného umenia, Turistické sídlisko Relax a pod.

Informačná tabuľa so smerovníkmi, ktorý poukazujú na mestá, ktoré navštívil počas svojho života

Informačná tabuľa so smerovníkmi, ktorý poukazujú na mestá, ktoré navštívil počas svojho života

Podľa slov Stevana Kapunca, riaditeľa Domu kultúry M. Pupina v Idvore, okrem prehĺbenia svojich vedomostí účastníci kempu nadobudli nové známosti a krásne spomienky, na ktoré si budú vždy pamätať. Veľký záujem detí a doterajšia práca iba svedčia o kvalite tejto nevyhnutnej vedeckej akcie.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs