Verejná debata : Vojvodina – vedúca v rodovej rovnosti?

30.jún 2017

Verejná debata : Vojvodina – vedúca v rodovej rovnosti?

Foto: www.mcvojvodine.org

Včera v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny Akadémia ženského líderstva organizovala včera debatu pod názvom: Vojvodina – vedúca v rodovej rovnosti?

Debatu venovali stavu inštitucionálnych mechanizmov pre rodovú rovnosť na území AP Vojvodiny, s cieľom poukázať na dôležitosť zachovania a zlepšenia inštitucionálneho rámca pre rodovú rovnosť na všetkých úrovniach moci.

Analýza stavu inštitucionálnych mechanizmov

Akadémia ženského líderstva zaslala žiadosť všetkým pokrajinským mechanizmom (Pokrajinskému sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu, a rovnosť pohlaví, Pokrajinskému ústavu pre rovnosť pohlaví, Pokrajinskému ochrancovi občanov a Výboru pre rovnosť pohlaví Zhromaždenia APV), aby doručili informácie, ktoré sú relevantné pre celistvý obraz ich práce v priebehu minulého roka.

Mimovládnym organizáciám, ktoré sa zaoberajú touto témou vo Vojvodine zaslali dotazník, aby zhodnotili prácu každého z pokrajinských rodových mechanizmov.

 Konštatované problémy v práce

Na základe zoskupených informácií a analýze, ktorú vykonala Akadémia, konštatované je, že momentálna situácia a všimnuté trendy nie sú povzbudivé. Evidentné sú znížené aktivity v oblasti rodovej rovnosti a nedostatok kontinuity v práci týchto dôležitých mechanizmov. U všetkých sú konštatované problémy v práci, nedostatočná využiteľnosť možností, ako aj nedostatok adekvátnych ľudských zdrojov. Mimovládne organizácie zhodnotili, že práca všetkých mechanizmov klesla v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Na verejnej debate sa zhromaždili predstavitelia a predstaviteľky inštitúcií všetkých úrovní moci, ktoré sa zaoberajú témou rodovej rovnosti, expertky, političky, aktivistky, ktoré vytvorili analýzu stavu a navrhli opatrenia na zlepšenie terajšej situácie. V úvodnej časti hovorili: prof. dr Mirjana Pajvančićová (expertka), Gordana Stevanovićová (zástupkyňa Ochrancu občanov), Danica Todorovová (expertka).

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs