Vieme, ako píšeme priamu reč?

1.aug 2013

JOMIL121

Na vyznačenie priamej reči v tlačených jazykových prejavoch sa používajú úvodzovky alebo pomlčky. Dokonca opierajúc sa o najnovšie Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2000 zisťujeme, že na začiatku a na konci priamej reči sa novšie namiesto úvodzoviek používajú pomlčky. A práve pri vyznačovaní priamej reči sa najčastejšie robia chyby, lebo ide o akože triviálne záležitosti, avšak v tlačených prejavoch to veľmi narúša zrozumiteľnosť textu.

Úvodzovky („ “) sa píšu na začiatku a na konci priamej reči alebo na začiatku a na konci jednotlivých úsekov priamej reči oddelených od seba uvádzacou vetou: „A kde ideš?“ volá ona už za ním. „Najedz sa a potom choď, kde chceš ísť.“

– ak je v úvodzovkách celá veta, píše sa bodka, výkričník alebo otáznik na konci tejto vety, a to pred koncovými úvodzovkami, napr.: „Ľudovít Štúr povedal: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.“

– ak je v úvodzovkách priama reč a za ňou nasleduje uvádzacia veta, čiarka sa píše pred koncovými úvodzovkami, napr.: „Večer neprídem,“ povedal a odišiel.

– ak je uvádzacia veta vložená do priamej reči alebo citátu, označujeme úvodzovkami každý jednotlivý úsek priamej reči alebo citátu. Koncové úvodzovky sa aj tu píšu za inými rozdeľovacími znamienkami (bodkou, čiarkou, výkričníkom alebo otáznikom), napr.: „Nepochybujeme,“ hovoril, „že sa nám celý plán vydarí.“

– ak je v úvodzovkách len slovo alebo výraz, píšeme koncové úvodzovky pred bodkou, výkričníkom, otáznikom, čiarkou alebo bodkočiarkou, napr.: Bol to skutočne „impozantný výkon“, ako sa o tom dlho hovorilo.

Pomlčka (–) sa píše na začiatku priamej reči a medzi pomlčkou a nasledujúcim slovom sa dáva medzera, ako i medzi pomlčkou a koncovým slovom vo vete. Ak sa veta nekončí bodkou, vtedy za koncovým slovom píšeme čiarku, výkričník, otáznik a dávame medzeru, potom pomlčku, medzeru a nasledujúce slová, napr.: Tak čo je nové? – spytuje sa zvedavo mama. Aj sama to vieš, – odpovedá dcéra.

Pomlčku používame aj pri oddeľovaní priamej reči:

– Dalo sa niečo urobiť s tými textami? – opytuje sa Michal.

– Áno, vmestili sme to na stranu, – odpovedá Jana.

Treba len zdôrazniť, že úvodzovky a pomlčka jedno s druhým spolu nejdú. Buďto sa rozhodneme pre úvodzovky alebo pomlčky.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs