Vysielania po slovensky pre základné školy

12.máj 2020

Vysielania po slovensky pre základné školy

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2  / slovenský jazyk  od 11.05.2020  v čase  7.45 – 9.45

11.05. a 13. 05. pre 1. – 4. ročník, 14. 05.  a 15.05. pre 5. – 8. ročník

rozvrh vysielania TV PETROVEC a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

11.05. – pondelok

15.00 – piataci: matematika

15.30 – šiestaci: fyzika

16.00 – druháci: matematika

16.30 – siedmaci: biológia

17.00 – ôsmaci: matematika

12.05. – utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 – ôsmaci: biológia

16.00 – tretiaci: matematika

16.30 – šiestaci: biológia

17.00 – štvrtáci: matematika

13.05. – streda

15.00 – šiestaci: matematika

15.30 – prváci: matematika

16.00 – siedmaci: chémia

16.30 – ôsmaci: dejepis

17.00 –piataci: biológia

14.05. – štvrtok

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – ôsmaci: chémia

16.00 –  siedmaci: zemepis

16.30 – siedmaci: dejepis

17.00 – piataci: zemepis

15.05. – piatok:

15.00 – ôsmaci: fyzika

15.30 – šiestaci: zemepis

16.00 – štvrtáci: príroda a spoločnosť

16.30 – ôsmaci: zemepis

17.00 – tretiaci: príroda a spoločnosť

17.30 – siedmaci: fyzika

Výbor pre vzdelávanie NRSNM

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs