Vyskúšali si vedomosti

28.mar 2013

Aj tohto roku v súlade s rozhodnutím Výboru pre vzdelávanie NRSNM, presnejšie Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl, v tom istom dni – tentoraz to bolo v piatok 22. marca – prebiehali medziobecné súťaže zo slovenčiny pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl vo všetkých štyroch určených prostrediach. Nakuknime do súvah týchto previerok vedomostí z materčiny príslušníkov našej mladej generácie.

KULPÍN. V Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne si vedomosti z materinského jazyka overilo 49 žiakov základných škôl z Báčskeho Petrovca, Hložian, Kysáča a Kulpína.

Spomedzi žiakov 5. ročníka najúspešnejší boli: Maja Vargová z Kysáča – prvé miesto (18 bodov), Gustáv Valentík z Kulpína – druhé miesto (17,5) a Sabína Cerovská z Petrovca – tretie miesto (17). Keď ide o žiakov 6. ročníka, prvé miesto s počtom bodov 15 obsadili dve žiačky: Tabita Pavelová z Petrovca a Daniela Šmitová z Kysáča. Na druhom mieste je Kristína Šranková z Hložian (14,5) a na treťom Mila Čižmanská z Kysáča (14). Siedmakov bolo spolu na súťaži 16, podobne ako aj piatakov a šiestakov. Prvé miesto s najvyšším počtom 18 bodov obsadil Vladimír Zima z Kulpína. Na druhé miesto sa dostal Jaroslav Galádik z Petrovca (13,5) a tretie zaujala Nataša Falbová, tiež z Petrovca (13). Na súťaži zo slovenčiny sa zúčastnilo i 11 žiakov záverečného ročníka základnej školy. Po hodnotení testov na prvé miesto sa dostala Timea Kopčoková z Hložian (16), na druhé miesto s 15,5 bodu sa dostali Daniela Sabadošová z Kysáča a Mária Mravíková z Hložian, na tretie sa dostala Martina Speváková z Petrovca.

K. G.          

SELENČA. V Základnej škole Jána Kollára v Selenči prebiehala medziobecná súťaž pre 36 žiakov z Pivnice, Selenče a Silbaša. A tu sú aj výsledky. Piataci: 1. miesto Milina Milcová z Pivnice, 2. miesto Martina Miksádová zo Silbaša, 3. miesto Denis Pudelka z Pivnice; Šiestaci: 1. miesto Filip Herček z Pivnice, 2. miesto Dávid Kalko z Pivnice, 3. miesto Lýdia Vinkoviťová z Pivnice; Siedmaci: 1. miesto Kristína Vinkoviťová z Pivnice, 2. miesto Juraj Súdi zo Selenče, 3. miesto Patrik Daníček zo Selenče. Ȏsmaci: 1. miesto Marína Imreková z Pivnice, 2. miesto Tabita Vágalová z Pivnice, 3. miesto Želka Žihlavská z Pivnice.

                                                                       V. Lovásová         

STARÁ PAZOVA. Hostiteľkou medziobecnej súťaže zo slovenského jazyka bola aj Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Súťažilo 30 žiakov vyšších ročníkov zo štyroch základných škôl: 18 žiakov ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, 7 žiakov ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku, 3 žiaci ZŠ Jovana Popovića v Suseku a 2 žiaci ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach. V kategórii piatakov prvé tri miesta obsadili pazovskí žiaci: Maja Opavská (16 bodov), Oleg Turčan (15,5) a Andrej Pecník (15). Aj v kategórii šiestakov boli najúspešnejší Pazovčania – Anabela Stošićová (15 bodov), Nataša Fodorová (14,5) a Naďa Dvornická (13,5). S týmito žiakmi pracovala profesorka Jarmilka Dolinajová. Najlepšie výsledky spomedzi desiatich siedmakov dosiahli Mário Kočiš (12,5), Katarína Rumanová (12) zo Starej Pazovy a Filip Ďurík (11) z Erdevíka. V kategórii ôsmakov najviac sa na súťaži darilo staropazovským žiakom. Prvé miesto obsadil Ivan Agarský (18), dve druhé miesta Iva Mojovićová a Ivan Kožík (17,5) a tretie miesto získala Andrea Potranová (16,5). Pazovských siedmakov a ôsmakov na súťaž pripravovala profesorka Katarína Topoľská, so žiakmi z Erdevíka pracovala profesorka Ruženka Ďuríková, so žiakmi zo Suseku Ruženka Kolárová a so žiakmi z Boľoviec profesorka Viera Tomanová.

A. Lš.

KOVAČICA. Žiaci základných škôl z banátskych slovenských osád súťažili v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici. Účinkovalo 48 súťažiacich zo základných škôl v Jánošíku, Aradáči, Padine a Kovačici. Všetci zúčastnení siedmaci a ôsmaci, ktorí získali na súťaži viac ako 14 bodov, postúpili do republikovej súťaže, a tá bude v Pivnici 19. mája. Prvé miesto medzi piatakmi obsadili Ján Farkaš z Kovačice a Jana Viergová z Aradáča, na druhej priečke sa umiestnili Denis Pavela z Padiny a Gabriela Pavlíková z Kovačice, na tretej až štyria súťažiaci: Jozef Barca z Kovačice, Darko Pokorácky, Patrik Brachna a Ivana Petrášová z Padiny. Medzi šiestakmi prvé tri priečky obsadili Kovačičanky: prvá je Ivona Bírešová, druhá Andrea Babková a tretia Dušana Babincová. Keď ide o žiakov siedmych ročníkov na prvom mieste je Hana Čížiková z Kovačice, druhá je Rebeka Majdlíková z Padiny a tretia Kristína Kužiaková z Aradáča. Prvé miesta medzi najstaršími školákmi obsadili Kristína Bešková z Padiny a Milan Števko z Aradáča, druhá je Stefana Nemogová z Padiny a tretí Vladimír Martiš z Aradáča.

                                                                             J. Špringeľ 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs