Výzva NNŠ pre autorov rozprávok v jazykoch národnostných menšín

18.aug 2015

Výzva NNŠ pre autorov rozprávok v jazykoch národnostných menšín

kovcezicNovosadská novinárska škola pozýva autorov, ktorí v rečiach národnostných menšín tvoria literatúru pre deti, aby sa zúčastnili v projekte Truhlica (Kovčežić), ktorého cieľom je prispieť k zachovaniu kultúrnej a jazykovej identity menšinových národnostných spoločenstiev v Srbsku.

NNŠ pozýva autorov, aby zaslali rozprávky v jazykoch národnostných menšín, ktoré sú prispôsobené deťom predškolského a včasného základoškolského veku. Požiadavkou projektu je aj preklad rozprávky do srbského jazyka. Práce v rozsahu 500 až 1200 slov treba zaslať najneskôr do 10. septembra na adresu  stefan@novinarska-skola.org.rs.

Novosadská novinárska škola zvolí osem literárnych prác, ktoré pretaví do audio-rozprávok. Okrem zveľaďovania pozitívnych hodnôt, kreativity a štandardizovaného jazyka, audio-forma rozprávky umožňuje tvorcom literatúry pre deti, aby svojmu dielu pridelili dodatočnú hodnotu oživujúc ho v novom mediálnom formáte. Takto tvarované obsahy budú môcť sledovať aj slepé a zrakovo postihnuté deti a  preklad týchto diel do srbčiny prispie k rozvoju interkultúrnosti.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs