LETNÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY: Krajanských novinárov učí Štúr

18.aug 2015

LETNÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY: Krajanských novinárov učí Štúr

Slávnostné privítanie na univerzitnej pôde, zľava Jaroslav Šušol, Svetlana Hlavčáková a Igor Furdík (Foto: M. Necpálová)

Slávnostné privítanie na univerzitnej pôde, zľava Jaroslav Šušol, Svetlana Hlavčáková a Igor Furdík (Foto: M. Necpálová)

V slove je sila nevídaná. Len ju správne usmerni! Žeby pomáhala slabším, hájila záujmy spoločnosti a tvojej menšiny. Tvojich ľudí, novinár. Slovákov.

Krajanský novinársky chlieb je tvrdý, a predsa chutí. Každému, kto ho ráno s prvými písmenami tlačiarenskej černe zamiesi; kto ho ráno ľuďom roznesie; kto ho sám po kúsku k večeru odlamuje, aby i sám seba ním nakŕmil.

Aj Ľudovít Štúr dobre poznal neľahký novinársky chlebík. Ten mal však veľkú hodnotu. Zachoval si ju aj 200 rokov od narodenia tohto velikána? Pod jeho patronátom začala sa v pondelok 17. augusta Letná škola žurnalistiky pre krajanov 2015.

Po vlaňajškom úspechu ju opäť organizuje v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jeho predseda Igor Furdík privítal 13 frekventantov z piatich krajín hneď v pondelok ráno aj uznanlivými slovami: „Krajanské médiá sa profilujú ako seriózne informačné zdroje. Aj vďaka tomuto kurzu, veríme, že ich spolupracovníci lepšie preniknú do života Ľudovíta Štúra.“ Do 22. augusta všetkých čakajú aj zaujímavé exkurzie do Štúrovho pamätného domu v Uhrovci, výlet do Modry, či výstava na Bratislavskom hrade.

Natáčanie krátkeho filmového záznamu z Letnej školy v kaviarni, ktorá nesie meno Ľ. Štúra (Foto: M. Necpálová)

Natáčanie krátkeho filmového záznamu z Letnej školy v kaviarni, ktorá nesie meno Ľ. Štúra (Foto: M. Necpálová)

Najväčšie zastúpenie majú na kurze aj tohto roku účastníci zo Srbska. Všetkých novinárov, pôsobiacich v mediálnej sfére nielen v Srbsku, ale aj v Nemecku, Chorvátsku, RuskuRumunsku, prijal na pôde Filozofickej fakulty dekan Jaroslav Šušol. Vyzdvihol pripravený program, ktorý na frekventantov letnej školy čaká. Týka sa všetkých typov médií, ale aj návštevy dôležitých novinárskych inštitúcií, sídliacich v Bratislave.

Ako spomenula Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky na Univerzite Komenského, pre novinárov by mala byť v dnešnej dobe dôležitá profesionalita a úcta k faktom. Celým týždňom bude sprevádzať účastníkov koordinátor letnej školy Ľudo Pomichal.

Nasledujúce dni čaká tvorivých novinárov, krajanov, kopa usilovnej práce. Kúsok po kúsku dostane sa z nej aj k vám, milí priatelia. Či už v podobe pripravovaného zborníka prác frekventantov alebo videozáznamu z letnej školy.

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs