Zameraný na pouličné divadlo

23.aug 2013

Pod už známym názvom Píšeš? Píšem! aj tohto roku v organizácii OD Janka Čemana v Pivnici prebiehal seminár z oblasti dramatickej tvorby. Autorkou a koordinátorkou i tohto 4. ročníka bola dramaturgička, dramatička, pedagogička a prodekanka FDU AU v Banskej Bystrici Katarína Mišíková-Hitzingerová. Záujem o toto školenie sa každoročne stupňuje a tak sa tu tentoraz od 11. do 18. augusta so všetkými aspektmi vznikajúceho divadla popasovalo až 40 účastníkov (len kvôli porovnaniu – na prvom boli deviati). Tvorivé stretnutie sa zase nieslo v medzinárodnom duchu, lebo okrem mentorov a účastníkov zo Slovenska boli tu aj frekventanti z Vojvodiny (z Pivnice, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Nového Sadu, Selenče) a z Chorvátska (z Iloku).

Tvorba na divadelnom dvore: Mgr. art. Katarína Mišíková-Hitzingerová, ArtD.

Tvorba na divadelnom dvore: Mgr. art. Katarína Mišíková-Hitzingerová, ArtD.

Istým spôsobom sa seminárne ročníky nadväzujú, ale základ je vždy ten istý: dramatický text. Teraz už pomerne stabilný počet autorov pred začiatkom školenia na zvolenú tému napíše texty, ktoré sú východiskom práce. Tentoraz téma bola pouličné divadlo a konkrétny názov Dotyky – cirkus vzťahov. Predlohy napísali Monika Necpálová, Andrea Speváková, Vlatko Miksád a Elena Hložanová. Z nich sa urobila koláž: základ budúceho pouličného divadla a celkovej týždňovej práce prihlásených účastníkov. Šlo teda o interpretáciu dramatických textov v netradičnom prostredí – mimo divadelnej budovy a javiska. So záverečným predstavením protagonisti vyšli dokonca aj von z Pivnice: v sobotu 17. augusta sa s veselým a bujarým divadlom predstavili najprv v akvaparku Petroland v Báčskom Petrovci, potom na pešej zóne v Báčskej Palanke a napokon i na Jarmočisku v Pivnici v rámci motostretnutia.

Účastníci sa podľa záujmu zaradili do niektorej zo štyroch tvorivých dielní, ktoré mali na starosti skúsení odborníci – dramatici, dramaturgovia, herci, pedagógovia techniky reči, hereckej výchovy a hereckého pohybu, tanečníčka, projektová manažérka, filmový dokumentarista. Konkrétne dramatickú dielňu viedli K. Mišíková-Hitzingerová a Ján Chalupka, hereckú Richard Sanitra, Juraj Smutný, Tomáš Tomkuljak, Soňa Capková a Ján Marcinek, dielňu tvorivého manažmentu Adriana Cieślaková a v dielni webového dizajnu a grafiky bol mentorom Stanislav Králik. A celkove sa aj tentoraz všetci snažili o prezentovanie dramatickej tvorby a podporu súčasných dramatikov.

– Čo sa nemení? Nemení sa to, že nás aj naďalej nepodporujú základné inštitúcie,  – hovorí autorka a koordinátorka K. Mišíková-Hitzingerová. – Preto sme sa rozhodli vytvoriť tohto roku i dielňu tvorivého manažmentu, aby sme si sami pomáhali, aby sme sa naučili písať projekty a vyhľadávať zdroje. A pre krízu vo svete a pre nepodporu tomuto semináru tento rok si museli účastníci zaplatiť účastnícky poplatok do 1 500 dinárov, z ktorého sa hradí ubytovanie, strava a hlavné rekvizity, ktoré potrebujeme… Je to stále malý poplatok, lebo v podobných workshopoch či seminároch v iných krajinách je ten poplatok od 30 eur a viac, dokonca do 150 až 200 eur. Tento poplatok je stále málo oproti tomu, čo títo ľudia svojím veľkým srdcom ponúkajú a čo všetko pre to robia. A ja dúfam, že to raz padne na úrodnú pôdu. My sa nevzdávame. Dávame do toho veľa lásky a veľa energie. A s optimizmom ideme ďalej.

A. Francistyová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs