Zápis do stredných škôl

18.júl 2013

STARÁ PAZOVA. Do staropazovského Gymnázia Branka Radičevića v školskom roku 2013/2014 plánovali zapísať 120 žiakov. Po druhom zápisnom kole do tried všeobecného smeru sa zapísalo 97 žiakov, čo znamená, že pre augustovú zápisnú lehotu zostalo voľných ešte 23 miest. Ani v Ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžića zatiaľ nie sú vyplnené všetky kapacity. Voľné miesta zostali v trojročnej škole – smer obchodník (úhrnne 10 miest), pokým sa do všetkých štvorročných smerov – podnikateľský administrátor, ekonomický technik, finančný administrátor  a byrotechnik –  zapísal potrebný počet žiakov. V Strednej technickej škole je najviac voľných miest, a zostalo ich tak v trojročných, ako aj vo štvorročných vzdelávacích smeroch. Napríklad zostali 3 voľné miesta pre automechanikov, kým v smere technik pre tepelnú a chladiacu techniku zapísali plánovaných 15 žiakov. Z ponúknutých možností v tejto škole žiaci prejavili najväčší záujem o smery strojárenský technik pre počítačové konštruovanie a strojárenský technik pre motorové vozidlá (zapísali po 30 žiakov). Na smeroch technik pre počítačové spracovanie (z plánovaných 30 žiakov zapísali 17) a typograf (z plánovaných 30 zapísali 16 žiakov) zostali voľné miesta.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs