ZÁPIS DO PETROVSKÉHO GYMNÁZIA: Tri triedy prvákov

23.júl 2015

ZÁPIS DO PETROVSKÉHO GYMNÁZIA: Tri triedy prvákov

Foto: K. Gažová

Foto: K. Gažová

Na nasledujúci školský rok je pre prvákov na gymnáziu v Petrovci naplánovaných 90 miest. Ako informuje riaditeľ Pavel Belička, po druhej zápisnej lehote majú zapísaných 74 žiakov. Predsa je to väčší počet stredoškolákov, ako zapísali vlani, keď ich bolo súhrnne 57. Na zápis na GJK tentoraz žiaci mali mať minimálny počet bodov 44,51 pre slovenské triedy a 74,11 pre srbskú triedu.

V školskom roku 2015/2016 bude mať Gymnázium Jána Kollára tri triedy prvákov. Dve triedy budú so slovenskou vyučovacou rečou a  s počtom 23 a 24 žiakov, teda súhrnne majú zapísaných 47 budúcich stredoškolákov, pokým do triedy so srbskou vyučovacou rečou je zapísaných 27 žiakov.

Keď ide o slovenské triedy, do nich sa zapísali žiaci z B. Petrovca, Kovačice, Kysáča, Hložian, Kulpína, Erdevíka, Nového Sadu, Gajdobry, zo Selenče, Šídu a Starej Pazovy. Samozrejme, najviac je Petrovčanov (21), potom podľa počtu nasledujú Kysáčania (6) a Selenčania (5), kým z iných prostredí je to menší počet. Do triedy v srbskej vyučovacej reči budú chodiť žiaci z Nového Sadu, Paragov, Báčskej Palanky, Despotova, Maglića, Kulpína, Rumenky, Pivnice, zo Stepanovićeva a Silbaša. Najviac je Novosadčanov (11), ale, ako riaditeľ pripomenul, z Rumenky je to v porovnaní s minulými rokmi viac žiakov, a je ich spolu šesť.

V nasledujúcom školskom roku petrovské gymnázium bude navštevovať súhrnne 12 tried žiakov od 1. po 4. ročník. V žiackom domove pri gymnáziu je 75 miest a už majú prihlásených na pobyt v internáte 74 žiakov.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs