ZÁPIS ŽIAKOV DO KOVAČICKÉHO GYMNÁZIA: Očakávajú turbulentné obdobie

23.júl 2015

ZÁPIS ŽIAKOV DO KOVAČICKÉHO GYMNÁZIA: Očakávajú turbulentné obdobie

Pavel Rohárik, riaditeľ kovačického gymnázia (Foto: A. Chalupová)

Pavel Rohárik, riaditeľ kovačického gymnázia (Foto: A. Chalupová)

Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici budúcim stredoškolákom bolo k dispozícii 60 miest v srbských triedach a 30 miest v slovenskej. Po druhej zápisnej lehote do tried so srbskou vyučovacou rečou je zapísaných 26 žiakov, teda záujemcovia sú nateraz rozvrhnutí iba do jednej triedy. Do jednej triedy s vyučovacím jazykom slovenským je zapísaných maximálny počet 30 žiakov.

Dnešné Gymnázium Mihajla Pupina vzniklo v roku 1967 na základoch Strednej ekonomickej školy. V školskom roku 1969/1970 sa gymnázium presťahovalo do novej budovy so súčasným a kvalitným vybavením. Od roku 1990 je Gymnázium Mihajla Pupina strednou školou všeobecného vzdelania a výučba sa koná v srbskom a slovenskom jazyku.

Aktuálny riaditeľ Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici Pavel Rohárik nie je spokojný tohtoročným záujmom o gymnázium a následne aj s nedostatočným počtom zapísaných žiakov. Ako zdôraznil, ako je on riaditeľom ešte si nepamätá na taký nízky počet zapísaných žiakov ako v tomto roku.

Vzhľadom na minulé roky, ako podotkol profesor Rohárik, ktorý je riaditeľom viac ako 13 rokov, najviac zapísaných žiakov, súhrnne 350, bolo v školskom roku 2002/ 2003. Vlani v prvom ročníku bolo zapísaných viac o 34 žiakov. Ak sa v blízkej budúcnosti nepodniknú pozitívne riešenia, gymnázium očakáva turbulentné obdobie v zmysle zmenšenia počtu zamestnaných profesorov, tiež nepedagogických pracovníkov a podobne, doložil Rohárik, ktorý však nie je spokojný ani so štruktúrou nových gymnazistov.

Vzhľadom na to, koľko bolo ôsmakov v padinskej ZŠ maršala Tita, málo ich prejavilo záujem o kovačické gymnázium. Pre Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici sa v školskom roku 2015/2016 rozhodli žiaci z dedín Kovačickej obce (Kovačica, Padina a Debeljača), ako i Opovskej, Alibunárskej (Vladimirovac), Kovinskej a Bečejskej (Bačko Gradište). Do slovenskej triedy sa už tradične zapísali iba žiaci z Kovačice a Padiny.

Ako sa to v praxi stáva, do začiatku nového školského roka sa žiaci ešte môžu vypísať z iných škôl, a potom sa na gymnáziu obyčajne obsadí niekoľko voľných miest.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs