Zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM

23.jún 2016

Zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM

Rokovací program dnešného zasadnutia Výboru pre vzdelávanie NRSNM bol rozsiahly a body, o ktorých sa hovorilo, rôznorodé.  Zasadnutie bolo v miestnostiach NRSNM v Novom Sade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z dnešného zasadnutia v NRSNM

Členovia výboru poskytli mienky respektíve súhlas: na sieť a rozšírenie siete PU v obci Odžaci a Báčskej Palanke; na otvorenie triedy s menším počtom žiakov ako 15 v ZŠ v Aradáči, Jánošíku a Slankamenských Vinoradoch; na voľbu riaditeľov respektíve zmenu členov správnych rád a školských výborov v PU, základných a stredných školách; na sieť zápisu žiakov do 1. ročníka stredných škôl; počet voľných miest na zápis študentov ako i na vydanie prekladovej učebnice z informatiky.

Odzneli aj viaceré informácie, medziiným o práci Komisie pre štipendiá a odporúčaní na štipendium Vlády SR na akademický rok 2016/2017, o voľbe riaditeľa Gymnázia v Kovačici, ako i o podpísanej dohode o vydávaní učebníc, o schválení dvoch akreditovaných programov odborného zdokonaľovania a vykonanej prehliadke osvetového inšpektora.

Hovorilo sa i o návrhu Štandardov zo srbského jazyka ako nematerinského, vypracovaní iniciálnych testov zo slovenčiny a prekladoch testov z matematiky, tiež o otvorení slovenskej skupiny v PU Radosno detinjstvo v Novom Sade, zmenách Zákona o základoch systému výchovy a vzdelávania, tiež o postavení voliteľného predmetu – materinský jazyk s prvkami národnej kultúry.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs