Počasie vyhovuje šíreniu hubových chorôb zeleniny

24.jún 2016

Počasie vyhovuje šíreniu hubových chorôb zeleniny

Chladný máj, daždivý a horúci jún sú hlavnou príčinou šírenia hubových chorôb na rastlinách, ktoré patria medzi najnebezpečnejšie ochorenia zeleniny. U nás sa veľmi často vyskytujú rôzne fytoftóry, peronospóry a plesne. Pri silnom napadnutí môžu zničiť až 90 % porastu.

fytoftorarajciakova

Fytoftóra rajčiaková

Medzi najnebezpečnejšie patrí fytoftóra zemiaková a rajčiaková Phytophtora infestans (srb.plamenjača krompira a paradajza). V chladných a vlhkých rokoch môže spôsobiť zníženie úrody až o 90 %. Príznaky sú viditeľné na všetkých nadzemných orgánoch. Na listoch sa zjavujú veľké, vodnaté škvrny, najčastejšie po okraji lista. Za vlhkého počasia sa farba škvŕn mení na olivovú, pričom na spodnej strany listov sa vytvorí belavý povlak. Celý list sa začne rýchlo sušiť a odumiera.

Na steblách sú škvrny oválne, zo začiatku vodnaté. Veľmi rýchlo sa šíria, v dôsledku čoho steblo nad škvrnami vädne a suší sa.

Na zelených plodoch rajčín sa zjavia sivozelené, vodnaté škvrny. V obrube škvrny parenchým tvrdne, pri veľkej vlhkosti sa na plodoch zjavuje biely práškovitý povlak, choré plody nedozrievajú a hnijú.

Proti pôvodcovi fytoftóry musíme bojovať kombináciou agrotechnických a chemických opatrení, ako aj pestovaním odolných odrôd. Porasty rajčiakov sa musia umiestniť čo najďalej od porastov zemiakov. Po skončení zberu z poľa musíme odstrániť všetky zvyšky rastlín a spáliť ich.

Len čo sa objavia prvé príznaky choroby (obyčajne v druhej polovici júna, v skleníkoch a fóliovníkoch i skôr), ihneď musíme začať s chemickou ochranou. Na trhu existuje veľký počet prípravkov, ktoré sú spoľahlivé, napr. Acrobat MZ, Bravo 500, Cuproxat SC, Dithane DG Neo-Tec, Funguran, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Novozir MN 80, Ridomil Gold Plus 42,5 WG. Uvedené prípravky sú účinné aj proti septóriovej škvrnitosti listov a meďnaté prípravky ako Funguran, Champion, Kuprikol – aj proti baktériovej škvrnitosti a bodkovitosti listov a plodov.

Ešte pred výskytom choroby sa odporúča preventívny postrek kontaktným prípravkom,v časovom intervale každých 7 až 10 dní a po každom silnejšom daždi. Po výskyte prvých príznakov musíme použiť niektorý zo systémových fungicídov. No neodporúča sa používanie iba jedného prípravku viac ako dvakrát ročne kvôli možnému vzniku odolnosti pôvodcu choroby na použitý systémový fungicíd. Pred použitím prípravku si treba dôkladne prečítať návod na použitie a dodržiavať ochrannú lehotu.

paprikaHubové ochorenia okrem zemiakov a rajčín napádajú aj ďalšie druhy: papriku – fytoftóra papriková Phytophthora capsici (srb.plamenjača paprike), hrášok – peronospóra hrachová Peronospora viciae (srb.plamenjača graška), kapustu – peronospóra kapustová Peronospora parasitica (brassicae) (srb.plamenjača kupusa), uhorky – Pseudoperonospora cubensis (srb.plamenjača krastavca), cibuľu – peronospóra cibuľová Peronospora destructor (srb.plamenjača luka), šalát – pleseň šalátová Bremia lactucae (srb.plamenjača salate) a špenát – peronospóra špenátová Peronospora farinosa (srb.plamenjača spanaća).

Napadnuté porasty uhoriek vyzerajú ako spálené. Prvé príznaky sú striedavé bledozelené a tmavozelené škvrny na listoch v tvare mozaiky, ktoré sa neskôr menia na veľké žlté škvrny. Listy sa postupne sušia a odumierajú. Fungicídy na ochranu uhoriek pred hubovými chorobami: Foliet / Aliette, Quadris, Ridomil MZ 72 WP, Ridomil bakar, Previcur 607 SL, Ridomil Z 72 WP, Acrobat MZ.

Podobne to vyzerá i v porastoch cibule. Peronospóra sa rýchlo šíri a napáda celý porast. Rastliny vyzerajú ako spálené. Postupne dochádza k hnitiu celej cibuľovej hlávky. Podobné príznaky sú aj na ostatných spomenutých zeleninách. Fungicídy na ochranu cibule pred peronospórou cibuľovou: Ridomil MZ 72 WP, Antracol WP 70, Blauvit, Bordovská zmes WP 20, Ridomil Z 72 WP.

V porastoch kapusty používame nasledovné fungicídy: Ridomil Z 72 WP v množstve 2,5 kg/ha (ochranná lehota je 35 dní), Dakogal WP 75 v množstve 1,6 kg/ha (ochranná lehota 21 dní) a Bordovská zmes WP 20 v koncentrácii 1 – 1,5 % (ochranná lehota 42 dní).

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs