Zvukári súťažili podľa nových pravidiel

20.nov 2013

Zvukári súťažili podľa nových pravidiel

47Taktons_2013_jpgTAKTONS 2013

Štrnásty medzinárodný festival profesionálnych zvukárov Taktons prebiehal v dňoch 13. až 16. novembra v novosadskom rozhlase. Ide o súťaž profesionálnych rozhlasových a televíznych nahrávok, v ktorej sa hodnotí všeobecná kvalita zvuku v nahrávkach. Tohto roku účinkovali verejné mediálne servisy z Macedónska, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Slovenska, Rumunska, Maďarska a zo Srbska. Prvé tri dni boli súťažného charakteru, keď odborná porota hodnotila snímky z úhrnne 16 kategórií zvukových nahrávok.

47aktons-vystava_jpgNovinkou tohtoročnej súťaže bolo to, že všetky príspevky museli mať rovnakú úroveň hlasitosti, a to podľa štandardov Európskej rádiodifúznej únie. Na 14. Taktonse najúspešnejší boli zvukári z Rumunska, ktorí podľa známok jury vyhrali v šiestich kategóriách, verejný servis Vojvodiny získal tri ceny, Rádio-televízia Srbska a RTV Slovinsko dve a prvé miesto obsadili aj verejný servis Chorvátska, Maďarska a Bosny a Hercegoviny.

Okrem súťažnej časti návštevníci si mohli pozrieť aj výstavu profesionálnych audio- a videovybavení, ktoré boli vystavené v štúdiu M novosadského rozhlasu. V rámci podujatia, na ktorom si predovšetkým zvukári „zmerali” svoje zručnosti, na Fakulte technických vied prebiehala aj Druhá medzinárodná konferencia z oblasti akustiky a audiotechniky, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia z 11 krajín. Za ukončením festivalu svojráznu bodku položil koncert orchestra Aleksandra Dujina a aradáčskych meškárok.

M. Gašpar

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs