Odmena za kreatívnu fotografiu odcestovala do Kulpína

20.nov 2013

Odmena za kreatívnu fotografiu odcestovala do Kulpína

47Igor-BorisVydarenú fotografickú gratuláciu k októbrovému výročiu hlasľudovcov zaslal stredoškolák Igor Červený z Kulpína, a tak sa zapojil do akcie Hlas ľudu v našom dome, ktorá bola aktuálna na stránke Hlasu ľudu v rámci spoločenskej siete Facebook. Nielenže sa zapojil, ale si zaslúžil aj odmenu. Za fotku pomenovanú Večer vnuka a babky s Hlasom ľudu získal fotoaparát. Navštívili sme Červenovcov a odovzdali odmenu Igorovi a jeho mladšiemu bratovi Borisovi, ktorý je na spomenutej fotke. Bratia sa darčeku potešili a s radosťou prezradili, že im fotoaparát bude spoločný. Igor sa fotografovaniu venuje ako záľube a neraz zašle fotky na fotosúťaže. Vysvetlil, že  fotografovanie je svojráznym spôsobom aj súčasťou jeho školenia. Chodí do Technickej školy Milevy Marić Einstein v Novom Sade, odbor architektúra, kde je presné oko pri všímaní detailov nevyhnutné. Fotka, ktorú zaslal do Hlasu ľudu, vznikla ako výsledok chvíľkovej inšpirácie. Všimol si, že brat a starká spolu prezerajú  najnovšie číslo Hlasu ľudu, a tak ich ihneď aj odfotil. Obaja bratia Červenovci vraj čítajú náš týždenník. Staršieho Igora zaujímajú predovšetkým osadové udalosti a mladšieho Borisa baví šport.

K. Gažová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs