Valné volebné zhromaždenie MOMS Nový Sad

30.jan 2013

MOMS Nový Sad v stredu 6. februára o 19. hodine v miestnostiach Starej fary v Ulici Vuka Karadžića 2 uskutoční valné volebné zhromaždenie. Po analýze ponúknutých správ matičiari navrhnú kandidátov do ústredných matičných orgánov, kandidátov na matičné ceny a preskúmajú aj možnosti o organizovaní sa penzistov Slovákov v tomto prostredí.

                                                                                                    j. f.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs