4. SCHÔDZA NRSNM – V KOVAČICI: Schválili výročné správy

1.mar 2015

4. SCHÔDZA NRSNM – V KOVAČICI: Schválili výročné správy

V zápale výmeny názorov: Pavel Surový a Jasmina Mašulovićová (foto: J. Bartoš)

V zápale výmeny názorov: Pavel Surový a Jasmina Mašulovićová (foto: J. Bartoš)

Na 4. schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny včera sa pri skrížení argumentov účastníkov diskusie občas blýskalo, diskusia bola miestami vášnivá ale nevybočila mimo hraníc slušnosti.

Na rokovacom programe boli výročné správy všetkých štyroch výborov, ako i samotnej NRSNM. Zahrnuli vlaňajšiu činnosť a podložené boli aj finančnými ukazovateľmi. Stručne ich prezentovali koordinátori výborov pre kultúru – Svetluša Hlaváčová, vzdelávanie – Svetlana Zolňanová, informovanie – Vladimír Lenhart, úradné používanie jazyka a písma – Mária Čániová, respektíve tajomník NRSNM –  Ladislav Čáni.

Hovoriac o hmotnom a finančnom hospodárení NRSNM jej účtovníčka Jasmina Mašulovićová povedala, že aj v roku 2014 sa Rada financovala z rozpočtových prostriedkov, z prostriedkov získaných prostredníctvom projektov zo Slovenskej republiky a z prostriedkov, ktoré zabezpečilo mesto Nový Sad.

Do debaty sa najčastejšie zapájal člen Rady Pavel Surový. Mal kritické poznámky temer ku všetkým správam, a vedúcim Rady o. i. zazlieval, že správy, predovšetkým finančné, nezverejnili na webovej stránke NRSNM. Podľa jeho názoru správy neobsahujú podrobné a presné údaje o nakladaní prostriedkami.  Osobitne kritizoval skutočnosť, že peniaze na niektoré aktivity získané z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako i z domácich zdrojov neboli využité a Rada ich vrátila.

Väčšinu správ o vlaňajšej činnosti a hospodárení členovia NRSNM schválili väačinou hlasov (foto: J. Bartoš)

Väčšinu správ o vlaňajšej činnosti a hospodárení členovia NRSNM schválili väačinou hlasov (foto: J. Bartoš)

Spomenuté, ako i správy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (podala ju riaditeľka Milina Sklabinská), Múzea vojvodinských Slovákov (riaditeľ Pavel Čáni), Galérie insitného umenia v Kovačici (riaditeľka Mária Raspírová) a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci (neodôvodnil ju nikto) Rada prijala väčšinou hlasov. Veľkú pozornosť venovali aj kritériám pre získanie štipendií vlády Slovenskej republiky, ktoré by mali byť zverejnené na webovej stránke NRSNM.

V rámci schôdze trvajúcej vyše päť hodín, v kovačickom PRS Relax, členovia Rady za novú členku Výboru pre informovanie zvolili Tatianu Bovdišovú z Kovačice. Zaujali kladný postoj k voľbám riaditeľov dvoch základných škôl v Novom Sade, tiež v ZŠ v Krčedine a Savinom Sele, ako i k voľbám rektora Univerzity v Novom Sade a k otázke názvov ulíc v Šíde a Starej Pazove. Ich podporu nezískala informácia týkajúca sa volieb členov školského výboru obce Beočin.

Úvodom schôdze členovia Rady zvolení z Listiny Slováci vpred Pavel Surový upozornili predsedníčku Annu Tomanovú – Makanovú aby nabudúce termín schôdze prispôsobila všetkým členom Rady. Taktiež si priali, aby ich médiá nepredstavovali ako opozíciu.

Juraj Bartoš

 

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs