BÁČSKY PETROVEC: 19. VÝTVARNÍCKA MAKOVIČKA

27.okt 2018

BÁČSKY PETROVEC: 19. VÝTVARNÍCKA MAKOVIČKA

Dnes v učebniach na poschodí Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci od rána bolo rušno. Prebiehal tu 19. v poradí výtvarnícky tábor Makovička.

Žiaci vyšších ročníkov základnej školy, nadaní vo výtvarnom umení, z ôsmych prostredí so svojimi pedagógmi sa aj tohto roku zoskupili v Báčskom Petrovci. K nim sa po prvýkrát pripojila skupina žiakov nižších ročníkov. Dokopy čo žiakov, čo pedagógov, bolo zo 70.

Okrem domácich Petrovčanov, aj tohto roku do Petrovca pricestovali žiaci zo Starej Pazovy, Kysáča, Pivnice, Selenče, Hložian, Kulpína a Maglića.

Viaceré tváre na Makovičke vidíme už viacero rokov. Zrejme, že sa im tento druh seminára pozdáva a žiaci ho radi navštevujú.

V začiatočných ročníkoch Makovičky každý rok bola určená nejaká téma. Na rozdiel od tých v prvom desaťročí, Makovička už viacero rokov nemá tematické zameranie.

Novinkou na tohtoročnej Makovičke je pridanie štvrtej dielne k už tradičným trom.

Makovička – 19. v poradí

Po príchode aj trochu meškajúcich Pazovčanov, program výtvarníckeho táboru úradne otvorili. Zoskupeným žiakom a pedagógom sa v mene Osvetovej komisie NRSNM prihovorila Tatiana Naďová. Zároveň Makovičku otvorila.

Profesorky výtvarnej výchovy v Petrovci Daniela Triašková a Elena Lončarová vo svojich rukách už viacero rokov majú opraty tohto žiackeho seminára. Najprv účastníkom bližšie vysvetlili ako dielne fungujú. Potom sa starší žiaci rozhodovali pre prácu v jednej z troch ponúknutých dielní – pre maliarsku, grafickú alebo sochársku dielňu.

„So žiakmi prvého stupňa od prvej po štvrtú triedu pracovali Michal ĎurovkaZuzana Fabianová. Pracovali kombinovanými technikami – s akvarelom, kolážou a tušovou farbou. Keďže sú oni malí, verím, že mnohí sa po prvýkrát stretli s takýmito technikami,“ – povedala nám Daniela Triašková.

K tomu ešte pridala: „V maliarskej dielni je len čistý koláž, ale s rôznymi druhmi papierov. Na starosti ju má Ján Agársky. V sochárskej dielni pracuje s deťmi Michal Bolf a oni ryjú reliéf do gypsovej platne. V grafickej dielni Emília Valentíková zaúča žiakov do kuchynskej litografie.“

Po ukončení žiackej umeleckej práce už tradične nasledovali spoločný obed a návšteva Galérie Zuzky Medveďovej.

Najúspešnejší

Na záver komisia vyhodnotila najvydarenejšie práce, ktoré vznikli na tohtoročnej Makovičke. Žiakom rozdelili diplomy a primerané darčeky.

Grafika

Lenka Domoniová – zš h. Janka Čmelíka, Stará Pazova (1.)

Gabriela Baková – zš Jána Čajaka, Báčsky Petrovec (1.)

Michaela Abelovská – zš Ľudovíta Štúra, Kysáč (2.)

Sandra Činčuráková – zš 15. októbra, Pivnica (2.)

Ivona Zimová – zš Jána Čajaka, Báčsky Petrovec (3.)

Margaréta Kaňová – zš Jána Kollára, Selenča (3.)

Filip Janković – zš Žarka Zrenjanina, Maglić (3.)

Sochárska

Lea Blatnická – zš 15. októbra, Pivnica (1.)

Luka Popović – zš Žarka Zrenjanina, Maglić (2.)

Melani Provodovská – zš Jána Kollára, Selenča (2.)

Kristian Negru – zš Jána Čajaka, Báčsky Petrovec (3.)

Maliarska

Ema Galambošová – zš J. M. Dragutina, Hložany (1.)

Lýdia Čemanová – zš Ľudovíta Štúra, Kysáč (2.)

David Matić – zš Jána Čajaka, Báčsky Petrovec (2.)

Aňa Gubečková – zš h. Janka Čmelíka, Stará Pazova (3.)

Dlhý rad rokov výtvarnícky tábor Makovička organizuje petrovská základná škola. Finančne ju aj tohto roku podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá, Asociácia slovenských pedagógov a Základná škola Jána Čajaka v Petrovci.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs