BÁČSKY PETROVEC

18.júl 2013

BÁČSKY PETROVEC. V Báčskom Petrovci v nasledujúcom školskom roku 2013/2014 na Gymnáziu Jána Kollára podľa slov riaditeľa Pavla Beličku budú mať tri triedy prvákov. Úhrnne bude 14 tried a zo 305 žiakov. Keď ide o prvákov, tentoraz budú dve slovenské triedy a jedna srbská. Do dvoch tried so slovenským vyučovacím jazykom je zapísaných 40 žiakov a do srbskej triedy 16, teda spolu je zapísaných 56 budúcich stredoškolákov GJK. Do slovenských tried sa zapísali žiaci z Petrovca, Kulpína, Kysáča, Selenče, Pivnice, Šídu a ďalších prostredí a do srbskej triedy záujemcovia z Nového Sadu, Petrovca, Pivnice, Stepanovićeva, Despotova, Ravneho Sela… Ako podotkol riaditeľ GJK, voľné miesta v prvom ročníku majú ešte stále.

K. G.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs