KOVAČICA

18.júl 2013

gym

KOVAČICA. Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici budúcim stredoškolákom bolo aj tohto roku pri zápise k dispozícii 60 miest v srbských triedach a 30 miest v slovenskej triede. V prvom zápisnom kole do tried so srbskou vyučovacou rečou bolo zapísaných 41 žiakov, záujemcovia boli rozvrhnutí do dvoch tried, a do jednej triedy s vyučovacím jazykom slovenským bolo zapísaných 27 žiakov. Keď ide o štruktúru nových gymnazistov, tak z iných obcí je viac stredoškolákov než z Kovačickej obce. Pre kovačické gymnázium sa v školskom roku 2013/2014 rozhodli žiaci z Pančeva, Opova, Belehradu a zo všetkých osád Kovačickej obce (Kovačica 17 žiakov, Padina 21, Debeljača 9, Uzdin 5, Crepaja 1, Samoš 2) okrem Idvora. Podľa slov riaditeľa gymnázia Pavla Rohárika, očakáva sa, že v druhom zápisnom kole ešte žiakov pribudne. Nateraz je v srbskej triede voľných 19 miest a do triedy so slovenskou vyučovacou rečou sa môžu zapísať ešte traja žiaci. Do slovenskej triedy, kde iba niekoľkí žiaci mali menej ako 68 bodov, zapísalo sa 19 žiakov z Padiny a 8 z Kovačice.

A. Ch. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs