Padinčania v Šíde

🕔7. feb 2013

Vo štvrtok 31. januára v sieni Slovenského domu v Šíde v rámci realizácie projektu NRSNM, aby si účastníci minuloročného detského divadelného festivalu 3 x Ď vymenili programy, sa domácemu obecenstvu predstavili mladí ochotníci z Padiny. Predstavili sa dvomi inscenáciami: Dedko rieši záhadu a Vesmírni

Čitať viac

Tlačovka

🕔7. feb 2013

Noviny aj napriek elektronickým médiám predsa majú svoje vyhranené miesto v spoločnosti. A kde sú noviny, resp. iné médiové prostriedky, tam sú i novinári a s nimi súvisiace tlačové konferencie, tlačové porady, tlačové besedy – čo je základným pomenovaním pre akcie tohto druhu. Okrem spomenutých

Čitať viac

Prvá láska nastorako

🕔7. feb 2013

Návod „vedieť ako“ prakticky zvládnuť spisovateľské, novinárske a podobné remeslá ponúka kvalitná kniha Milana Ferka (sprievodný text napísal Jozef Mlacek) Prvá láska nastorako. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Tatran roku 1989 v edícii Čítanie študujúcej mládeže. Príručka nielen pre študentov a nie iba pre

Čitať viac

Porada v Smoleniciach

🕔7. feb 2013

Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ Slovenskej republiky usporiadal koordinačnú poradu v dňoch 23. – 25. januára t. r. za účasti zodpovedných pracovníkov za oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o pripravovaných podujatiach na

Čitať viac

Za Jánom Čapeľom-Lolom 24. 4. 1952 − 16. 1. 2013

🕔7. feb 2013

IN MEMORIAM Ján Čapeľa-Lolo sa narodil v Aradáči, kde žil a pracoval celý život. Celých 40 rokov bol zamestnaný v podniku DTD v Zreňanine ako údržbár chotárnych kanálov a merač podzemných vôd, kde o ňom bolo počuť len pekné slová. Keď sa dedinou

Čitať viac

Dobre pripravená ponuka

🕔7. feb 2013

Päťčlenná výprava Turistickej organizácie Obce Kovačica sa štyri dni uchádzala o priazeň návštevníkov Veľtrhu turistiky v Bratislave. Ján Pap, Pavel Sampor, Ivana Zovko z TOOK, Dragan Vladić, člen Správnej rady TOOK, a Darina Dudková pobudli na 19. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Na

Čitať viac

Oslávili Deň knižnice

🕔7. feb 2013

Z dejín sa dozvedáme, že po založení Srbských čitární v Irigu a Novom Sade roku 1869 aj v Báčskej Palanke vzrástol záujem o knihu. Výsledkom bolo založenie Čítacieho spolku a knižnice. Dnes je Ľudová knižnica Veljka Petrovića umiestnená vo veľkolepej budove z 19. storočia s moderne upravenými miestnosťami a bohatým

Čitať viac

Danubianu lepšie raz vidieť, ako o nej stokrát počuť

🕔4. feb 2013

Vodné dielo Čunovo na Slovensku je ideálnym východiskovým bodom na rekreačnú cyklistiku a samotná galéria Danubiana vďaka svojej špičkovej dramaturgii patrí medzi najpozoruhodnejšie múzeá moderného umenia v strednej Európe. Najnovšia veľká galéria v Bratislave bola otvorená v septembri roku 2000.

Čitať viac

Vydarené divadielko dospelých

🕔1. feb 2013

Bola sobota 7. októbra 2006. Ústredný deň Kovačického októbra. V Galérii insitného umenia najprv otvorili tradičnú maliarsku výstavu. Hneď nato na nádvorí obrazárne expozíciu Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi autorky Mgr. Jarmily Gerbócovej z Bratislavy. Výstava pred osadou insity poputovala naprieč

Čitať viac

AJ KYSÁČSKA ŠKOLA

🕔1. feb 2013

AJ KYSÁČSKA ŠKOLA sa každoročne pripája k oslavám ochrancu škôl svätého Sávu. Program, ktorý mu bol venovaný, sa uskutočnil v rámci bohoslužieb v pravoslávnom kostole. Na starosti ich mal domáci kňaz Vinko Stojaković. Deti prichystal Bojan Peno, učiteľ výučby pravoslávneho

Čitať viac