Čulá aktivita a dobré hospodárenie

🕔24. jan 2013

Na prvom tohtoročnom zasadnutí členov staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka vo štvrtok 17. januára v miestnostiach Klubu VHV odznela informácia členiek Dozornej rady. Skonštatovali, že v roku za nami sa v slovenskom spolku dobre hospodárilo a pripomienky na prácu nemali ani členovia inventárnej komisie.

Čitať viac

VEDIEŤ VIAC

🕔24. jan 2013

VEDIEŤ VIAC o iných možno rôznymi spôsobmi: stretnutiami, rozhovormi, publikáciami… Autorom jednej z kníh, ktorá výstižne a v kocke dokáže srbskému čitateľovi priblížiť dejiny Slovenska od najstarších čias po toto tisícročie, je historik Dr. Dušan Kováč, už celé desaťročia pôsobiaci

Čitať viac

Zviditeľňovanie pôvodnej tvorby

🕔24. jan 2013

Od monitorovania cez reflexie po propagáciu súčasnej slovenskej literatúry – takto by sa dali zhrnúť základné úlohy Literárneho informačného centra (LIC), štátnej príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Predstavitelia LIC sú v posledných rokoch takmer pravidelnými účastníkmi najznámejšieho

Čitať viac

Materinský jazyk v škôlkach určiť zákonom

🕔24. jan 2013

Učiteľka slovenčiny v Základnej škole Bratstva a jednoty v Bielom Blate Anna Valentová šesť rokov bojovala o to, aby sa s vyučovaním slovenčiny začalo už v škôlke. Mieni, že to pomôže, aby sa deti, resp. ich rodičia ľahšie rozhodovali deti pri zápise

Čitať viac

Akty a portréty Zorice Opavskej

🕔24. jan 2013

Autorkou prvej tohtoročnej výstavy v Galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova je práve Staropazovčanka Zorica Opavská. Slávnostné otvorenie jej prvej samostatnej výstavy v Starej Pazove bolo v pondelok 21. januára. Početných milovníkov výtvarného umenia najprv privítal a pozdravil Vladimir Kerkez,

Čitať viac

Za Martinom Markovom, maliarom banátskej roviny 30. 6. 1954 – 21. 1. 2013

🕔24. jan 2013

  Po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 59 rokov v pondelok 21. januára 2013 v ranných hodinách v Padine zomrel známy padinský insitný maliar Martin Markov. Insitný umelec Martin Markov patril do strednej generácie maliarov –  členov Galérie insitného umenia v Kovačici. Narodil sa

Čitať viac

Tá obyčaj, ten obličaj, ten klenot, ten čaj…

🕔24. jan 2013

Netreba azda osobitne zdôrazňovať, čo slová v titulku znamenajú. Z významového hľadiska tieto podstatné mená nemajú spoločné takmer nič, avšak na poli gramatiky je tomu trochu inak, v čom má zamiešané prsty, tak ako v nespočetných príkladoch, aj srbčina. Keď hovoríme o ustálenom spôsobe či

Čitať viac

Programy na január a úprava šatne

🕔17. jan 2013

Zamestnanci Strediska pre kultúru Stará Pazova prvú polovicu januára využili na hodnotenie početných decembrových kultúrnych dianí, ktoré úspešne realizovali. Za podpory Obce Stará Pazova organizátormi boli aj dvoch programov v posledný deň minulého roku: detského nového roku a verejného uvítania nového roka

Čitať viac

Majstri portrétu

🕔17. jan 2013

Premýšľať nad plodmi tvorivej práce troch rôznych mladých autorov, zaoberať sa dilemou, čo ich rozdeľuje a čo spája, všímať si spôsob reagovania na portrét ako nosnú tému… Umožnila to jediná návšteva výtvarného salónu Kultúrneho strediska Nový Sad, ktorému od 24. decembra 2012

Čitať viac

Minuloročný úspech ako úvod osláv

🕔17. jan 2013

„K novoročným sviatkom a školským prázdninám žiaci Základnej školy Sriemskeho frontu a Gymnázia Savu Šumanovića, ktorí sa fakultatívne učia slovenčinu, spolu so svojimi rovesníkmi zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota pripravili spoločný koncert. Je to svojrázna retrospektíva úspešnej činnosti v minulom roku a úvod obsiahlej činnosti

Čitať viac