ZÁKLADNÚ ŠKOLU HRDINU JANKA ČMELÍKA V STAREJ PAZOVE

🕔5. mar 2013

ZÁKLADNÚ ŠKOLU HRDINU JANKA ČMELÍKA V STAREJ PAZOVE v pondelok 25. februára navštívila Anna Havranová, žiačka generácie v školskom roku 2011/2012, a riaditeľovi školy Jankovi Havranovi odovzdala dar – obraz, ktorý vo voľnom čase namaľovala (na snímke). Anna je i naďalej usilovnou a výbornou

Čitať viac

KRÁĽOVSKÝ FESTIVAL V PETROVCI

🕔1. mar 2013

KRÁĽOVSKÝ FESTIVAL V PETROVCI. V pondelok 25. februára členovia divadelného krúžku ZŠ Jána Kollára v Selenči vystúpili s detským predstavením Kráľovský festival v réžii Anny Kolekovej pred obecenstvom v Báčskom Petrovci. Hostiteľmi im boli KUS Petrovská družina a ich divadielko v sieni SVD sledovali početní žiaci ZŠ Jána

Čitať viac

Negramotných je značne menej

🕔7. feb 2013

Ďalšie, netrpezlivo očakávané štatistické údaje: prvý štatistický zväzok zo sčítania obyvateľstva, ktorý uzrel svetlo sveta v tomto roku, a tretí celkovo, vzťahujúci sa na školské vzdelanie, gramotnosť a počítačovú gramotnosť obyvateľstva. Verejnosti ho prezentovali 31. januára v miestnostiach Republikového štatistického

Čitať viac

Padinčania v Šíde

🕔7. feb 2013

Vo štvrtok 31. januára v sieni Slovenského domu v Šíde v rámci realizácie projektu NRSNM, aby si účastníci minuloročného detského divadelného festivalu 3 x Ď vymenili programy, sa domácemu obecenstvu predstavili mladí ochotníci z Padiny. Predstavili sa dvomi inscenáciami: Dedko rieši záhadu a Vesmírni

Čitať viac

Tlačovka

🕔7. feb 2013

Noviny aj napriek elektronickým médiám predsa majú svoje vyhranené miesto v spoločnosti. A kde sú noviny, resp. iné médiové prostriedky, tam sú i novinári a s nimi súvisiace tlačové konferencie, tlačové porady, tlačové besedy – čo je základným pomenovaním pre akcie tohto druhu. Okrem spomenutých

Čitať viac

Prvá láska nastorako

🕔7. feb 2013

Návod „vedieť ako“ prakticky zvládnuť spisovateľské, novinárske a podobné remeslá ponúka kvalitná kniha Milana Ferka (sprievodný text napísal Jozef Mlacek) Prvá láska nastorako. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Tatran roku 1989 v edícii Čítanie študujúcej mládeže. Príručka nielen pre študentov a nie iba pre

Čitať viac

Porada v Smoleniciach

🕔7. feb 2013

Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ Slovenskej republiky usporiadal koordinačnú poradu v dňoch 23. – 25. januára t. r. za účasti zodpovedných pracovníkov za oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o pripravovaných podujatiach na

Čitať viac

Za Jánom Čapeľom-Lolom 24. 4. 1952 − 16. 1. 2013

🕔7. feb 2013

IN MEMORIAM Ján Čapeľa-Lolo sa narodil v Aradáči, kde žil a pracoval celý život. Celých 40 rokov bol zamestnaný v podniku DTD v Zreňanine ako údržbár chotárnych kanálov a merač podzemných vôd, kde o ňom bolo počuť len pekné slová. Keď sa dedinou

Čitať viac

Dobre pripravená ponuka

🕔7. feb 2013

Päťčlenná výprava Turistickej organizácie Obce Kovačica sa štyri dni uchádzala o priazeň návštevníkov Veľtrhu turistiky v Bratislave. Ján Pap, Pavel Sampor, Ivana Zovko z TOOK, Dragan Vladić, člen Správnej rady TOOK, a Darina Dudková pobudli na 19. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Na

Čitať viac

Oslávili Deň knižnice

🕔7. feb 2013

Z dejín sa dozvedáme, že po založení Srbských čitární v Irigu a Novom Sade roku 1869 aj v Báčskej Palanke vzrástol záujem o knihu. Výsledkom bolo založenie Čítacieho spolku a knižnice. Dnes je Ľudová knižnica Veljka Petrovića umiestnená vo veľkolepej budove z 19. storočia s moderne upravenými miestnosťami a bohatým

Čitať viac