Kartičky delia aj žiaci, päťky iba učiteľ

🕔8. mar 2013

Učiteľ musí u detí vzbudiť záujem o to, čo ich má naučiť. Netreba na ne vrieskať. Mal by ovládať individuálnym plánom práce so žiakmi. Deti nie sú rovnaké; podaktoré, keď prišli do 1. triedy, nevedeli ani poriadne chytiť ceruzku. Takéto myšlienky vyslovil Miroslav

Čitať viac

Činnosť podmienená peniazmi

🕔7. mar 2013

V posledný februárový deň snemovali aj hajdušickí matičiari. Na výročnom zhromaždení, ktoré zároveň bolo aj volebné, v sieni Slovenského domu sa zhromaždilo viac ako 70 členov tohto MOMS. V správe sa okrem iného uvádza, že činnosť bola skromná a podmienená

Čitať viac

Analyzovali, informovali, navrhli…

🕔5. mar 2013

Zveľaďovanie kultúry v osade – to sú hodiny dobrovoľnej práce ochotných ľudí, ktorých je v dnešnej uponáhľanej dobe ťažko nájsť. V Padine majú to šťastie, že sú ešte takí ľudia, ktorí obetujú svoj voľný čas na to, aby svojou činnosťou

Čitať viac

NAJLEPŠIA ŠKOLSKÁ WEBOVÁ STRÁNKA

🕔5. mar 2013

NAJLEPŠIA ŠKOLSKÁ WEBOVÁ STRÁNKA. Základná škola 15. októbra v Pivnici s riaditeľkou Tatianou Naďovou, úspešným profesorským kolektívom a usilovnými žiakmi už neraz získala významné uznania. Najnovšie im v januári na slávnosti usporiadanej na Prírodovedno-matematickej fakulte v Novom Sade udelili ocenenie za najlepšiu webovú stránku

Čitať viac

Podľa vzoru moderná gramotnosť

🕔5. mar 2013

Východiskom verejnej debaty pomenovanej dosť neúplným alebo aj intrigujúcim konštatovaním z nadtitulku malo byť poskytnutie odpovedí, pokiaľ sme sa dostali v realizovaní vzdelávacích politík z aspektu Stratégie vzdelávania do roku 2020. Preto sa v belehradskom mediálnom stredisku na sklonku februára stretli nielen usporiadatelia z

Čitať viac

Druhý ročník komunikácie

🕔5. mar 2013

V organizácii výborov pre vzdelávanie a kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Divadelnej skupiny Štúdio v dňoch 22. – 24. februára a 1. – 3. marca v Divadelnom klube VHV a v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci usporiadali ďalší

Čitať viac

FRAGMENTY ZASTAVENÉHO ČASU

🕔5. mar 2013

FRAGMENTY ZASTAVENÉHO ČASU je názov výstavy kresieb a grafík člena korešpondenta Srbskej akadémie vied a umení Ljubomira Ljubu Ivanovića (1882 – 1945), ktoré sú zo zbierok belehradskej Galérie súčasného umenia a Umeleckej zbierky Srbskej akadémie vied a umení. Vystavených je približne deväťdesiat prác

Čitať viac

STAROPAZOVČANIA V KOSOVSKEJ MITROVICI

🕔5. mar 2013

STAROPAZOVČANIA V KOSOVSKEJ MITROVICI. Z iniciatívy Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova v sobotu 23. februára predstavitelia kultúrnych inštitúcií a ustanovizní zo Staropazovskej obce navštívili Kosovskú Mitrovicu, s cieľom odovzdať pomoc tamojšiemu KUS Kosovski Božur, ktorému v minuloročnom požiari zhoreli ľudové

Čitať viac

BANÁTSKA KULTÚRNA KARAVÁNA

🕔5. mar 2013

BANÁTSKA KULTÚRNA KARAVÁNA zo Zreňaninu zavítala aj do Kovačice – v sobotu 23. februára v Obecnej knižnici usporiadala príjemný literárny, hudobný a vínový večierok. Všestranná umelkyňa a novinárka Maja Pandurová (na snímke v strede) zo Zreňaninu sa predstavila svojou poéziou,

Čitať viac

Bohatá činnosť a veľa plánov

🕔5. mar 2013

„V minulom roku Galériu insitného umenia navštívilo 14 200 turistov. Je to úctyhodný počet; a potešujúce je, že každý rok je hostí viac. Naša ustanovizeň bola vlani otvorená každý deň, od pondelka do nedele. Obrazáreň spolupracovala s 37 turistickými kanceláriami z nášho štátu

Čitať viac