Čím kŕmime svoje deti?

12.nov 2015

Čím kŕmime svoje deti?

Ako vypadá mediálny strom?

Ako vypadá mediálny strom?

MEDIÁLNA VÝCHOVA

Ak sa na chvíľu zamyslíme nad svojím jedálničkom, mnohí z nás by asi nad sebou zlomili palicu. Nie a nie si odvyknúť od nezdravého, ale za to návykového spôsobu stravovania, takže už si každý deň bez mnohých pochúťok ani nevieme predstaviť. Pritom často nemusia byť ani dobré, nie to zdravé.

A teraz sa pozrime, čím sa kŕmime, ak zjeme všetko, čo nám naservírujú médiá. Niekedy si ani nevieme vybrať. Toľko farieb, zvukov. Ale čo tie dozvuky? A čím všetkým kŕmime naše deti? Ak si my nevieme správne vyberať a utvárať názor na základe povedaného, počutého či videného, ako to dokáže malé dieťa? Treba ho to asi naučiť.

Iste sa zhodneme, ak povieme, že mediálna výchova je natoľko nová prierezová téma, že aj pedagógovia sa jej musia učiť. Na metodickom kurze pre krajanských pedagógov, ktorý organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, sa koncom októbra v Modre venovali i niektorí učitelia predškolských ustanovizní v Srbsku práve mediálnej výchove.

Vyrobené mediálne produkty sú určené pre mediálnu výchovu v materských školách

Vyrobené mediálne produkty sú určené pre mediálnu výchovu v materských školách

Do hry sa dostali i rozprávky. Americké, ruské, ale aj tie staré česko-slovenské. Animované. Pre deti. Pocit násilnosti nejde zo všetkých, ale moderné rozprávky sú mimoriadne agresívne. Naopak v tých starších, a nie je to zas až tak dávno, nájdeme poučenie, poukázanie na zlé ľudské vlastnosti, ale aj schopnosť nápravy a odpustenie. Do pozornosti dávame, a na internete tento diel rozprávky iste nájdete, príbeh dvoch pracantov Pata a Mata. Pod názvom …a je to! si pozrite príbeh o výrobe poličky na knihy.

Nuž teda, koľko múdrosti môžeme odovzdať našim deťom cez médiá, ak si vieme správne vybrať? Na nedávnej konferencii menšinových a lokálnych médií v Belehrade sa skonštatovalo, že, nanešťastie alebo našťastie, menšinové médiá patria medzi tie, ktoré ponúkajú kvalitnejší obsah v programovej sfére. Môže nám to slúžiť ku cti, ale netreba žiť zo zašlej slávy. Na kvalitatívne vysokom obsahu menšinových médií je potrebné pracovať neustále.

V materských školách sa digitálne technológie a s nimi aj mediálne obsahy dostávajú do vyučovacích programov. Opomínať ich nehodno, lebo sú zdrojom vzdelanosti a informovanosti. Ale už u škôlkarov treba formovať správny prístup k nim. Uvidíme… Od nás závisí, či deti budú tvoriť uvedomelú spoločnosť.  Či v takej už vyrastajú, nechávame na vaše uváženie…

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs