ZELENINÁRSTVO

12.nov 2015

ZELENINÁRSTVO

Kvalitné osivo – základ dobrej úrodysemeno

Kvalita osiva a samozrejme vhodný kultivar sa významne podieľajú na pestovateľských výsledkoch. Dôležitou vlastnosťou semien je ich životnosť. Pri jednotlivých druhoch je rozličná. Uvedieme zopár príkladov, napríklad životnosť osiva pažítky a čierneho koreňa je len dva roky, paštrnáku, petržlenu, mrkvy, cibule, majoránu tri roky, karfiolu, kučeravého kelu, reďkovky päť rokov, niektorých hlúbovín šesť rokov, tekvíc, uhoriek a rajčiakov až osem rokov. Po uplynutí tohto času aj pri najlepšom uskladnení osivo rýchlo stráca klíčivosť.

Pri nákupe osiva si treba dobre všimnúť deklarovanú klíčivosťzáručnú lehotu. Treba pripomenúť, že ani klíčivosť nie je každý rok rovnaká a ak sa do predajú dostane osivo s nižšou klíčivosťou, musí to byť uvedené na obale. Osivo druhov s kratšou životnosťou a nižšou klíčivosťou nie je vhodné kupovať do zásoby. Kupujeme len také množstvo, ktoré v najbližšom čase spotrebujeme.

Pred sejbou by sme si vždy mali overiť skutočnú momentálnu klíčivosť, aby sme vysiali iba potrebné naklicovaniemnožstvo a osivom zbytočne neplytvali. Na zistenie klíčivosti môžeme použiť misky s tenkou vrstvou piesku alebo ľahkej zeminy, na ktorú vysejeme presný počet semien (obyčajne 100 ), zavlažíme ich a udržiavame stále rovnako vlhké pri teplote 20 °C. Povrch prikryjeme papierom. Takto si overíme klíčivosť pomaly klíčiacich semien.Pri druhoch s krátkym obdobím klíčenia (hlúboviny, rajčiaky, uhorky) stačí semená uložiť do misky na filtračný papier (alebo iný savý papier). Po vzídení spočítame vyklíčené semená a z rozdielu vypočítame percento klíčivosti, podľa ktorého určujeme veľkosť výsevku jednotlivých druhov.

Jedným zo základných opatrení predsejbovej prípravy je morenie osiva, ktoré obyčajne vykonávajú semenárske podniky pred balením do vreciek. Býva to uvedené na obale.

TRIEDENIE OSIVA

Veľmi vhodné a jednoduché opatrenie je triedenie čiže kalibrácia osiva, pokiaľ sa už takto upravené nedostáva do predajní. Semená majú rozdielnu veľkosť aj hmotnosť, čo ovplyvňuje ich vitalitu, vyrovnanosť porastu aj úrodnosť. Najjednoduchší spôsob je triedenie vo vode. Do vysokej nádoby nalejeme vodu a do nej vsypeme osivo. Ťažšie semená klesajú na dno rýchlejšie, ľahšie plávajú vo vode a najľahšie plávajú na hladine vody. Najskôr zlejeme najľahšie, potom stredne ťažké a nakoniec najťažšie, ktoré ležia na dne. Podľa druhov získame až tri skupiny semien, z ktorých prvú – najľahšiu odložíme a ostatné sejeme oddelene. Ťažšie semená vzchádzajú skôr, rastliny sú silnejšie, úrodnosť je vyššia, porasty sú vyrovnané, takže aj zber môže byť jednotný.

Druhým spôsobom je triedenie pomocou rozlične hustých sít, na ktorých zachytíme semená od veľkých až po malé na poslednom site. Tento spôsob triedenia je vhodný, získavajú sa pri ňom rovnaké výsledky ako pri predchádzajúcom, ak máme k dispozícii sadu 2 – 3 sít.

Medzi jednoduché metódy predsejbovej úpravy osiva je namáčanie vo vode. Osivo nasypeme do nádoby s vodou, ktorú pravidelne po 12 hodinách vymieňame a občas premiešame. Pomaly klíčiace semená, napr. petržlenu, cibule, mrkvy namáčame 36 až 60 hodín, hlúboviny, tekvicovité, šalát, rajčiaky necháme vo vode asi 18 až 24 hodín. Semená po namáčaní necháme mierne obschnúť a ihneď ich sejeme do primerane vlhkej pôdy a zalejeme.

U pestovateľov sa osvedčilo nakličovanie osiva. Do širšej misky vložíme obrátenú menšiu misku a na ňu položíme filtračný papier siahajúci až na dno väčšej misky. Na papier poukladáme semená, do väčšej misky nalejeme vodu, ktorá papierom vzlína k semenám a udržiava rovnomernú vlhkosť. Výsev zakryjeme novinovým papierom a uložíme v miestnosti s teplotou do 20 °C. Postupne ako začnú jednotlivé semená klíčiť, tak ich odoberáme a rozsádzame. Uhorky nakličujeme tak, že do misky vložíme plátno, naň uložíme semená, druhou časťou plátna ich zakryjeme a zalejeme vodou. Vhodné sú aj vlhké piliny alebo perlit, ktorý dobre drží vlahu.

Klíčenie a vzchádzanie môžeme tiež ovplyvňovať striedavými teplotami za sucha alebo za vlhka. Suché osivo prehrievame 10 – 14 hodín nepretržite pri teplote 40 °C alebo s hodinovým prerušením a potom ho sejeme. Pri prehrievaní za vlhka semená najprv 10 – 12 hodín namáčame vo vlažnej vode a potom do objavenia sa prvých klíčkov vystavíme striedavo 12 hodín nízkej teplote 2 – 3 °C a ďalších 12 hodín izbovej teplote v období 6 až 12 dní v závislosti od rýchlosti klíčenia a vzchádzania. Po objavení sa klíčkov semená ihneď sejeme.

Jednotlivé spôsoby predsejbového ošetrenia osiva treba pre každý druh vyskúšať a podľa vlastných skúseností si vybrať ten najvhodnejší. Nevyhnutné je však po sejbe udržiavať rovnomernú dostatočnú vlhkosť nielen do obdobia vzídenia, ale aj v ďalšom období. Ak vysejeme osivo ošetrené najmä vlhkou cestou a potom nemá dostatok vlahy, vyschne a nevzíde, alebo vzíde veľmi zle. Napučané osivo je veľmi citlivé a pri zlom ošetrení výsevu býva výsledok opačný.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs