Delegácia ÚSŽZ v NVU Hlas ľudu

14.apr 2021

Delegácia ÚSŽZ v NVU Hlas ľudu

V rámci pracovnej návštevy delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom, spolu s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou a zástupcom veľvyslanca Slovenskej republiky Igorom Vencelom, navštívili aj Novinovo-vydavateľskú ustanovizeň Hlas ľudu v Novom Sade.

V utorok 13. apríla ich prijala úradujúca riaditeľka Milana Arňašová, ktorá v stručnosti predstavila hosťom celkových chod Novinovo-vydavateľskej ustanovizne, ale aj poukázala na plány do budúcna, najmä týkajúce sa obnovenia online novín a zavádzania propagácie Hlasu ľudu na sociálnych sieťach.

Predseda ÚSŽZ v rámci rozhovoru podotkol význam novín v kontexte slovenskej menšiny v Srbsku a pochválil návrh o realizáciu online publikovania novín, o ktoré by mali hlavne záujem mladí ľudia. Medzi iným dodal, že v novej budove Slovenského strediska v Novom Sade budú priestory vyhradené aj pre redakciu Hlasu ľudu. Na koniec dodal: „Držím Vám palce, aby sa Vám podarilo zmodernizovať redakciu, držte si novinársku nezávislosť a hlavne čitateľov, lebo pre nich pracujete”.

V rámci návštevy sa predstavitelia delegácie stretli i s úradujúcou zodpovednou redaktorkou novín Hlas ľudu Annou Francistyovou a zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet Jasminou Pánikovou, ako aj s ostatnými novinármi a pracovníkmi NVU Hlas ľudu.

 

O návšteve predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa:

https://www.uszz.sk/v-novom-sade-sa-predseda-uszz-stretol-s-predstavitelmi-politicko-spolocenskeho-a-kulturno-duchovneho-zivota-slovakov-v-srbsku/

http://rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-nrsnm/item/2083-predseda-uszz-na-navsteve-nrsnm

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs