Návšteva delegácie ÚSŽZ v Kovačici

16.apr 2021

Návšteva delegácie ÚSŽZ v Kovačici

Vo štvrtok 15.apríla 2021 v rámci pracovnej návštevy delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom, spolu s Borisom Končekom, 3. tajomníkom Veľvyslanectva  SR v Srbsku, navštívili Kovačicu.  

Pracovné stretnutie sa začalo v kabinete predsedu OK Jaroslava Hrubíka

V budove obecnej správy delegáciu privítali Jaroslav Hrubík, predseda obce Kovačica, Marijana Melišová a Miroslav Kotváš, asistenti predsedu obce, Zlatko Šimák, miestny ombudsman a Miroslav Tomáš, predseda Výkonnej rady NRSNM.

Po takmer hodinovom zasadnutí v kabinete predsedu, delegácia si obzrela Galériu insitného umenia kde ich privítala riaditeľka Anna Žolnajová-Barcová, ktorá vzácnym hosťom priblížila význam a fenomén kovačického insitného umenia. Osobitnú pozornosť vyvolali diela priekopníkov insitného umenia v Kovačici a samozrejme obrazy Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša, po čom si hostia pozreli aj jeho Pamätný dom.

Delegácia následne navštívila aj dve súkromné galérie – galériu Spomienky v rámoch majiteľa Jána Čechu a galériu Babka, majiteľa Pavla Babku.

A.Žolnajová-Barcová, riaditeľka GIU hosťom priblížila význam a fenomén kovačického insitného umenia

O svojich dojmoch z návštevy galérií predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip povedal: “Toto umenie kandiduje na zápis svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO a k tomu by som teda chcel povedať zvlášť, že je to veľmi dôležité. Ja totižto pochádzam z Bardejova, na Východnom Slovensku. Mesto Bardejov, ako iste viete, je zapísané v tomto zozname svetového dedičstva UNESCO a môžem vám rovno povedať, že to je veľmi významný zápis, ktorý pomáha turistickému ruchu, samozrejme to je taký praktický dôsledok, ale vyzdvihuje niečo čo naši predkovia vytvorili na svetovú úroveň. Vo vašom prípade to bude niečo, čo vytvorili jednak vaši predkovia, ale aj vaši súčasníci. Niečo, čo sa dostáva, nieže na európsku, ale na svetovú úroveň. Veľmi držím palce Kovačici, aby sa ten zápis do UNESCO podaril.“

Delegácia ÚSŽZ navštívila aj Spomienkový dom Martina Jonáša

Predseda obce Kovačica Jaroslav Hrubík na tlačovke povedal, čo bolo témou rokovania: „Témou rokovania, okrem iného, bola finančná pomoc, ktorú sme žiadali od ÚSŽZ na rekonštrukciu Domu kultúry v Padine, ktorý je pre Slovákov veľmi významný a ktorý pred dvomi rokmi, na nešťastie, vyhorel. Obec Kovačica na jeho rekonštrukciu vlani už vyčlenila finančné prostriedky v hodnote 20 miliónov dinárov a budeme sa snažiť každoročne vyčleňovať určité si prostriedky, aby sa čím rýchlejšie skončilo s rekonštrukciou,“ – podotkol Hrubík.

 

O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ
O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ

OLINKA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ (1985) v NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 2020. Na gymnáziu sa podieľala pri zrode časopisu Fokus a bola členkou jeho redakcie. Na Oddelení Slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a prispievala do študentských časopisov Traf! a Čarbológ. V roku 2009 sa zamestnala v lokálnej Rádio-televízii Obce Kovačica, ako novinárka v slovenskej redakcii a v rokoch 2015-2020 zastupovala funkciu riaditeľky RTV OK. Občas prispieva do slovenských vojvodinských časopisov, mesačníkov a periodík, ako aj na portál ÚKVS a spolupracovala aj s Radio Slovakia Internacional, ktorý zastrešuje RTVS v Bratislave. Je autorkou niekoľkých dokumentárnych vysielaní ako je napr. 100 rokov divadla v Kovačici, Slovenské starodávne jedlá v Kovačici a Padine a početných vysielaní venovaných známym a popredným osobnostiam Obce Kovačica v produkcii RTV OK. Kontakt: ogjonasova@hl.rs