Delegácie parlamentných výborov SR v Starej Pazove

23.nov 2017

Delegácie parlamentných výborov SR v Starej Pazove

Na obecnom úrade

Počas včerajšieho prvého dňa pracovnej návštevy delegácie dvoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky  pobudli v Starej Pazove. V delegácii bola aj Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade.

V budove ZO rokovali s čelnými ľuďmi tamojšej lokálnej samosoprávy, v čele s Đorđom Radinovićom, predsedom Obce Stará Pazova, ako aj predstaviteľmi slovenských inštitúcii a ustanovizní – školy, cirkvi, spolku a miestneho matičného odboru.

Hurbanovská fara

Ústrednými bodmi rokovania boli aktuálne témy späté so životom občanov Starej Pazovy – príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny. V Starej Pazove podľa posledného sčítania obyvateľstva žije asi 5200 Slovákov a toto prostredie, ako bolo aj vytýčené, je pekným príkladom spolunažívania väčšinového srbského národa s prislušníkmi národnostných menších a zvlášť Slovákmi o čom viac hovorili Libuška Lakatošová, národná poslankyňa a Đ. Radinović.

A ako odznelo tamojšia lokálna samospráva podporuje činnosť staropazovských Slovákov vo všetkých sférach ich života a práce. V mene dvoch zahraničných  výborov sa  prihovorili Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Dušan Jarjabek, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá.

Spoločná fotka v kostole

Delegácia poslancov zo Slovenska navštívila aj starú Hurbanovskú faru, kde o bohatých dejinách hovoril Mgr. Igor Feldy, farár staropazovský, kým o Ústrednom archíve slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, ktorý sa nachádza v priestoroch starej fary, sa zmienila Katarína Verešová, archivárka. Delegácia dvoch výborov si pozrela aj slovenský evanjelický kostol v strede mesta. V Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka ich privítal Janko Havran, riaditeľ školy so spolupracovníkmi a v krátkych črtách ozrejmil vyučovací proces v tejto ustanovizni.

V škole si obzreli aj žiacky časopis Oáza

V miestnostiach Slovenského národného domu pozornosť bola upriamená na čulý kultúrny život v rámci SKUS hrdinu Janka Čmelíka a pôsobení programových foriem, ktoré dosahujú pozoruhodné výsledky. Týchto rokovaní sa zúčastnili aj tamojší poprední kultúrni pracovníci.

Vzácny hosť zo Slovenska Dušan Jarjabka zaspieval v spolku

O aktivitách pazovských ochotníkov hovorili L. Lakatošová, predsedníčka spolku a Alexander Bako, podpredseda spolku. Príjemnú atmosféru v spolku dotvorili hudobno-speváckym pásmom nielen hostitelia – členky Speváckej skupiny Združenia pazovských žien a známy operný spevák Boris Babík, ale aj vzácny hosť zo Slovenska D. Jarjabka, predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá.

Delegácia parlamentných výborov si pozrela aj slovenskú etno izbu, ktorá sa nachádza v rámci tohto kultúrneho stánku.

Počas pobytu v Starej Pazove nevystala ani návšteva tamojšieho známeho Národného domu futbalu.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs