Deň študentov

9.apr 2013

Obhajujú študentské práva (sprava): Sanja Kljajić, predsedníčka únie, Katarina Vasiljević, podpredsedníčka, a Mirjana Spremo, PR únie

V NOVOM SADE

Deň študentov sa v našej krajine oslavuje ako spomienka na 4. apríl roku 1936, keď sa v Belehrade udiali demonštrácie proti zosilneniu fašizmu, v ktorých zahynul jeden študent. V priebehu minulých rokov sa Deň študentov na Univerzite v Novom Sade neoslavoval. Avšak v tomto roku sa Únia Filozofickej fakulty postarala o to, aby sa o tomto dni trochu viac dozvedelo, a oslávili ho primeraným spôsobom aj novosadskí študenti.

„Myslíme si, že je 4. apríl dátum, ktorý sa má osobitne zvýrazniť, a preto sme sa rozhodli organizovať túto akciu v študentskom kampuse. K dnešnému dňu sme organizovali akciu, čiže súťaž najkreatívnejších odpovedí na tému Ja som študent / -ka a ja si zasluhujem / môžem / musím a smiem a najúspešnejší študenti dostanú odmeny – vstupenky na nadchádzajúce koncerty v Študentskom kultúrnom centre Fabrika. Všetkým študentom dnes podávame bezplatnú kávu a na potešenie mnohých program nám poctili aj hostia – známi Mlađa a Daško z Rádia AS FM a Dejan Ćirjaković, známejší ako Boškić zo seriálu Državni posao, ktorý sa vysiela na RTV Vojvodina,“ povedala Katarina Vasiljević, podpredsedníčka Únie študentov Filozofickej fakulty.

O dobrú náladu sa postarali Mlađa, Daško a Boškić

V pokračovaní nám ozrejmila, že Únia študentov na Filozofickej fakulte, ktorá pôsobí od roku 2000, sa vždy zasadzovala o organizovanie tribún a seminárov, na ktorých sa študenti mohli oboznámiť so všetkými dôležitými otázkami týkajúcimi sa akademických občanov, a pričinili sa aj o zrušenie alebo zníženie niektorých finančne náročných položiek. „Spolu s kolegami zo Zväzu študentov Filozofickej fakulty sa nám podarilo zrušiť platenie prenosu skúšok do nasledujúceho roku, ktoré doteraz stáli 3 000 dinárov. Podarilo sa nám znížiť náklady na vyhotovenie diplomu a vydania osvedčenia o ukončenej vysokej škole. Jednoducho – naše snahy smerujú k zveľadeniu študentského štandardu a študentského aktivizmu. To boli a určite aj zostanú hlavné ciele študentskej únie Filozofickej fakulty,“ uzavrela Katarina.

Akciu podporil aj rektor Univerzity v Novom Sade Miroslav Vesković, ktorý študentom odkázal, aby priestor študentského kampusu zveľadili svojimi ideami, iniciatívami a prácou.

J. Pániková 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs