Vysoká úroveň prednesu

9.apr 2013

Časť zmiešaného zboru Tília zo Starej Pazovy

KONCERT K PRVÝM NARODENINÁM KOVAČICKÉHO ZBORU

Takmer päťsto milovníkov hudby z Kovačice, Báčskeho Petrovca a Starej Pazovy sledovalo Koncert ľudových, zábavných a zborových piesní 6. apríla v Dome kultúry v Kovačici. Poldruhahodinový vydarený program bol venovaný prvému výročiu založenia Mužského komorného zboru a začiatku činnosti novozaloženého Ženského komorného zboru.

Momentka z vystúpenia zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca

Oba kovačické zbory vedie Pavel Tomáš st., osvedčený hudobný pedagóg. Na začiatku mal mužský súbor dvanásť členov, teraz ich má pätnásť. Doma vystupovali okrem iného i na koncerte v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax, pri spoločnej výtvarno-hudobnej akcii Vojlovičanov a Kovačičanov na nádvorí Galérie Babka, v novembri v chrámovom koncerte pri 40. výročí hudobnej tvorby ich zbormajstra. Zúčastnili sa i na 5. Koncerte slovenských zborov v Báčskom Petrovci a narodeninovom koncerte zboru Tília v Starej Pazove. Za rok činnosti nacvičili úctyhodný počet – až 39 piesní.

Ženský komorný zbor počíta trinásť členiek. Za mesiac a pol od založenia nacvičili šesť piesní a päť ako zmiešaný zbor. Okrem prednesu a cappella  mužský, ženský a miešaný ansámbel spievajú i v sprievode desaťčlenného orchestra pozostávajúceho z talentovaných žiakov hudobnej školy, ktorých takisto vedie P. Tomáš. V oboch zboroch a orchestri je niekoľko generácií Slovákov – spevákov z Kovačice, ochotníkov, ale i profesionálov: spievajú a hrajú otec a synovia, rodičia a dcéry, brat so sestrou, starý otec s vnučkami a pod.

Ženský komorný zbor z Kovačice

Na prvé výročie založenia si hudobníci z osady insity zavolali aj hostí. Vystúpil zmiešaný zbor Tília zo Starej Pazovy pod taktovkou Anny Ðurđevićovej a ženský a miešaný Komorný zbor Musica viva pod dirigentskými paličkami Marieny Stankovićovej-Krivákovej a Anny Medveďovej. Pazovčania a Petrovčania pôsobia od začiatku tohto storočia a majú za sebou už rad vystúpení na domácich a zahraničných programoch a festivaloch. Z domácich súborov na javisku kultúrneho domu vystúpili ako hostia programu mladšie ženské spevokoly oboch cirkevných zborov pod vedením Alžbety Hriešikovej a Jána Marka.

Hostia zo Sriemu a Báčky, ako i hostitelia z Banátu nasadili latku vysoko – predviedli skvelú umeleckú bravúrnosť a náročný repertoár, čo tieto naše zbory zaraďuje medzi popredných predstaviteľov zborovej scény nielen vo Vojvodine. Naše alty, soprány, mezzosoprány, basy, barytóny a tenory spievali dvoj-, troj- až štvorhlasne bez alebo za sprievodu hudobných nástrojov. Na programe bolo počuť ľudové a zábavné pesničky, svetové a náboženské piesne v slovenskom, srbskom, ruskom, anglickom a sčasti i latinskom jazyku. Celkový dojem umocňovala aj kvalita zvukovej techniky. Program moderovali Oľa Glóziková-Jonášová a Ján Chrťan. 

Mužský komorný zbor z Kovačice

Bola by škoda, aby už v tomto roku kovačické zbory neodcestovali na medzinárodný spevácky festival alebo iné kultúrne podujatie do zahraničia a nevydali i CD nosič(e). Vokálne interpretačné umenie, systematickosť a dôkladnosť ostrieľaných spevákov a speváčok by určite bolo ocenené i odbornou kritikou.

„Zakladal som komorné zbory majúc na zreteli, že Kovačica pred druhou svetovou vojnou mala založený „nekomorný“ mužský cirkevný spevokol, založený z desiatok a desiatok hodnotných spevákov. V počítačovej dobe zhromaždiť toľko ochotníkov je, aspoň zo začiatku, nemožné. Verím, že Kovačica má ale ešte veľa cenných spevákov, ktorí, žiaľ, ešte nevystupovali na javisku. Úspech tohto programu a zborov, ktorým som vedúcim, je v disciplíne v každom segmente. Bez dodržiavaní pravidiel niet úspechu ani v jednej časti hudobného umenia a života vôbec,“ vyhlásil pre médiá na záver programu zbormajster Pavel Tomáš st.

                                                                           Ján Špringeľ


 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs